Ribäcken

Ribäckenin tuulivoimahanke sijaitsee Maalahden kunnassa Pohjanmaan maakunnassa.

Ribäckenin hanke käsittää viisi tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on lainvoimaisen osayleiskaavan ja rakennuslupien mukaan olla enintään 200 metriä. Hankkeen toteuttaminen ei vaadi YVA-menettelyä. Hankkeen kokonaisteho tulee olemaan enintään 30 MW.

Långmossan ja Ribäckenin tuulivoimahankkeet sijaitsevat molemmat Maalahden kunnassa ja niiden rakennustyöt suunnitellaan toteutettavan samanaikaisesti ja sähkönsiirto tullaan toteuttamaan samaan liityntäpisteeseen.

Mitä seuraavaksi?

Ribäckenin tuulivoimapuistohankkeen suunnittelu on loppuvaiheessa ja rakennustyöt suunnitellaan aloitettavan syksyllä 2018. Tuulivoimalat on suunniteltu otettavan kaupalliseen käyttöön vuoden 2020 alkuun mennessä.

 

Tuulivoimalan määrä:
5 kpl
Kokonaiskorkeus:
Enintään 200 m
Arvioitu tuotanto:
Noin 70-80 GWh/vuosi

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi

Kuvat

Jaa
× -