projekt

Stor-Rotliden

Driftstart: 2010
Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till Vattenfall.

Jaa
× -