projekt

Utgrunden

Driftstart: 2000
Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till privata ägare. Har senare lämnats över till Vattenfall.

Jaa
× -