projekt

Verhonkulma

Verhonkulman tuulivoimahanke sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa Marttilan kunnassa. Alue on nykyisin pääasiassa metsätalouskäytössä.

Tuulivoimapuistoon on suunniteltu rakennettavan enintään kuusi tuulivoimalaa ja sen kokonaisteho tulee olemaan noin 26 MW.

Hanke ei edellytä YVA-menettelyn toteuttamista. Hankkeelle on laadittu osayleiskaava ja sillä on lainvoimaiset rakennusluvat kuudelle kokonaiskorkeudeltaan enintään 215 metrin tuulivoimalalle. Osayleiskaava-aineistoon voi tutustus Marttilan kunnan sivuilla: http://www.marttila.fi/asuminen/kaavoitus/tuulivoimaosayleiskaava/

Tuulivoimahankkeen verkkoliitäntä on suunniteltu toteutettavan maakaapeleilla Kosken kunnassa sijaitsevaan sähköasemaan.

Mitä seuraavaksi?
Verhonkulman tuulivoimapuistohankkeen suunnittelu on loppuvaiheessa ja rakennustyöt suunnitellaan aloitettavan syksyllä 2018. Tuulivoimalat on suunniteltu otettavan kaupalliseen käyttöön vuoden 2020 alkuun mennessä.

Tuulivoimalan määrä:
Enintään 6 kpl
Kokonaiskorkeus:
Enintään 215 metriä
Arvioitu tuotanto:
n 80-90 GWh/vuotta

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi
Jaa
× -