Yttre Stengrund vindpark

Yttre Stengrund

Driftstart: 2001
Yttre Stengrund har varit i Vattenfalls ägo sedan 2006. 2016 monterades parken ned.
Läs artikeln från Vattenfall om världens första nedmontering till havs.

Jaa
× -