Blog Archives

Posio

Vindkraftsanläggningen i Posio ligger cirka 18 km nordväst om Kuusamo i Norra Österbotten. Parken består av 7 stycken Vestas V126 turbiner med en navhöjd på 137 meter och parken har avisningssystem. Ansvaret för förvaltningen av parken togs över av OX2 i september 2018.

Kommentit pois päältä artikkelissa Posio

Mažeikiai

Mažeikiai vindpark ligger ca 14 km nordväst om staden Mažeikiai med ca 35 000 invånare, i nordvästra Litauen. Vindparken är belägen i åkerlandskap och angränsar mot den Lettiska gränsen i norr. Anläggningen består av 19 vindkraftverk med en totalhöjd om 178,4 m och beräknas producera 149,6 GWh (149,6 miljoner kWh) per år. Effekten på vindkraftverken är 2,4 MW […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Mažeikiai

Ykspihlaja

Ykspihlajan neljän tuulivoimalan tuulipuisto Sijaitsee Kokkolan satamassa. Alueen tuuliolot kuuluvat Suomen parhaimpiin ja keskimääräinen tuulennopeus turbiinien napakorkeudella on 7,7 m/s. Tuulipuiston arvioitu vuosituotanto on 55 GWh. Tuulipuisto luovutetaan Aquila Capitalille vuoden 2018 alussa ja se siirtyy tällöin yhtiön omistukseen. Tuulipuiston luvituksesta ja rakennuttamisesta on vastannut OX2 ja jatkossa sen päivittäistä valvontaa hoitaa OX2 TCM.

Kommentit pois päältä artikkelissa Ykspihlaja

Ajos

Ajoksen tuulivoimapuisto sijaitsee Kemin Ajoksen sataman edustalla. Tällä hetkellä Ajoksessa OX2:lla on 10 kappaletta teholtaan kolmen megawatin tuulivoimalaa, joista kahdeksan sijaitsee keinosaarilla ja kaksi maalla. Keinosaarten koko on noin 30×50 m ja veden syvyys saarten ympärillä on noin 3-8 metriä. Voimalat tullaan korvaamaa uusilla nykyaikaisilla suoravetoisilla voimaloilla vuosien 2016-2017 aikana sekä maalle tullaan rakentamaan kolme […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Ajos

Jouttikallio

Jouttikallion tuulivoimahanke sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Lapuan kaupungissa. Hankealue sijoittuu Kiviluomankankaalle, Lapuan keskustan ja Jouttikallion teollisuusalueen kaakkoispuolelle. Lapuan keskustaan on matkaa 4,5 km ja Seinäjoelle 19 km. Hankealueen maanomistajina ovat Lapuan kaupunki sekä yksityiset maanomistajat. Tuulivoimapuiston yhteisteho on noin 21 MW. Voimaloiden napakorkeus on 147 metriä, roottoreiden halkaisija on 126 metriä ja voimaloiden kokonaiskorkeudeksi muodostuu näin 210 […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Jouttikallio

Rödstahöjden

Rödstahöjdens vindpark ligger i Skärvsta, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Rödstahöjden har en högsta punkt på 400 m ö h. Marken ägs av Sollefteå kommun, SCA och två privatpersoner. Närmaste tätare bebyggelse finns i Sollefteå, ca 8 km nordost om vindparken. Inga områden av riksintresse, Natura 2000 eller växt- och djurskyddsområden är belägna inom vindparken. Anläggningen består av […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Rödstahöjden

Maevaara etapp 2

Vindparken Maevaara 2 ligger mellan byarna Ohtanajärvi och Suaningi, Pajala kommun och Aapua, Övertorneå kommun, Norrbottens län. Anläggningen uppfördes i två etapper. Etapp 1, som togs i drift i april 2015, omfattar 24 vindkraftverk och är fördelad på tre delområden. Etapp 2 består av 10 vindkraftverk. Etapp 2 har liksom Maevaara 1 förvärvats av Allianz Capital Partners, som säljer elen […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Maevaara etapp 2

Rämsberget

Rämsbergets vindpark ligger i Malung-Sälens kommun mellan Äppelbo och Tyngsjö i Dalarnas län. Vindkraftsanläggningen ligger ca 1,5 km sydväst om Andersviksberg och ca 1 km norr om sjön Upprämmen. Marken i området domineras av skogsbruk och ägs av Bergvik Skog och flera privata fastighetsägare.

Kommentit pois päältä artikkelissa Rämsberget

Maevaara etapp 1

Maevaara vindpark ligger mellan byarna Ohtanajärvi och Suaningi, Pajala kommun och Aapua, Övertorneå kommun, i Norrbottens län. Skogsbolaget Sveaskog är ensam ägare av hela markområdet. Anläggningen uppfördes i två etapper. Etapp 1 omfattar 24 vindkraftverk fördelade på 3 delområden. Av de totalt 24 vindkraftverken är 12 vindkraftverk belägna i Pajala kommun och 12 vindkraftverk i Övertorneå kommun. Etapp 2 […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Maevaara etapp 1

Mässingberget

Mässingbergets vindpark ligger mitt i Orsa kommun i Dalarnas län, ca 17 km norr om Orsa. Berget har en högsta punkt på 602 m ö h och markområdet där vindkraftsanläggningen är anlagd ägs av Bergvik Skog Öst. Närmaste tätare bebyggelse finns i Orsa och Skattungbyn ca 17 km söder respektive sydost om etableringsområdet.

Kommentit pois päältä artikkelissa Mässingberget