Blog Archives

Posio

Posion (Saukkovaara-Mäkiahon) tuulivoimahanke sijaitsee Posion ja Kuusamon rajalla, noin 18 kilometriä luoteeseen Kuusamon keskustasta. Tuulivoimapuisto koostuu yhteensä seitsemästä 200 metriä korkeasta tuulivoimalasta, joiden yhteisteho on noin 23 MW. Voimaloista neljä sijaitsee Kuusamon puolella ja kolme Posion kunnan puolella. Hankkeen maanomistajia ovat yksityishenkilöt. Tuulipuisto on rakennettu vuonna 2016 ja arvioitu vuosituotanto on noin 80 GWh. OX2 […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Posio

Mažeikiai

Mažeikiai vindpark ligger ca 14 km nordväst om staden Mažeikiai med ca 35 000 invånare, i nordvästra Litauen. Vindparken är belägen i åkerlandskap och angränsar mot den Lettiska gränsen i norr. Anläggningen består av 19 vindkraftverk med en totalhöjd om 178,4 m och beräknas producera 149,6 GWh (149,6 miljoner kWh) per år. Effekten på vindkraftverken är 2,4 MW […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Mažeikiai

Ykspihlaja

Ykspihlajan neljän tuulivoimalan tuulipuisto sijaitsee Kokkolan sataman välittömässä läheisyydessä. Projekti on rakennettu Kokkolan kaupungin ja Bolidenin omistamille maa-alueille. Sähköliityntä on toteutettu maakaapeleilla Kokkolan Energiaverkkojen omistamaan sähköasemaan. Alueen tuuliolot kuuluvat Suomen parhaimpiin ja tuulipuiston arvioitu vuosituotanto on 55 GWh. Tuulipuisto luovutettiin sen valmistumisen jälkeen Aquila Capitalille vuonna 2018. Tuulipuiston luvituksesta ja rakennuttamisesta on vastannut OX2. Nyt […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Ykspihlaja

Ajos

Ajoksen tuulivoimapuisto sijaitsee Ajoksen sataman edustalla Kemissä. Ajoksessa 13 tuulivoimalaa, joista kahdeksan sijaitsee keinosaarilla ja aallonmurtajalla sekä viisi maalla. Keinosaarten koko on noin 30×50 m ja veden syvyys saarten ympärillä on noin 3-8 metriä. Maalle rakennettujen viiden tuulivoimalan teho on 3,2 MW ja roottorin halkaisija 113 metriä. Aallonmurtajalle ja keinosaarille rakennettavien voimaloiden teho on 3,3 […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Ajos

Jouttikallio

Jouttikallion tuulivoimahanke sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Lapuan kaupungissa. Hankealue sijoittuu Kiviluomankankaalle, Lapuan keskustan ja Jouttikallion teollisuusalueen kaakkoispuolelle. Lapuan keskustaan tuulivoimapuistosta on matkaa 4,5 km ja Seinäjoelle 19 km. Hankealueen maanomistajina ovat Lapuan kaupunki sekä yksityiset maanomistajat. Tuulivoimapuiston yhteisteho on noin 21 MW. Voimaloiden napakorkeus on 147 metriä, roottoreiden halkaisija on 126 metriä ja voimaloiden kokonaiskorkeudeksi muodostuu näin […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Jouttikallio

Högkölen

Högkölens vindpark ligger ungefär tre mil utanför Ljusdal i Hälsingland, Gävleborgs län. Vindparken består av 18 vindkraftverk med en total installerad effekt om 68,4 MW och en förväntad årsproduktion om ca 250 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 50 000 svenska hushåll (5 000 KWh/hushåll). Totalhöjden på vindkraftverken är 205 meter. […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Högkölen

Raskiftet

OX2 har byggt Raskiftets vindpark på västsidan av Osensjøen i kommunerna Trysil och Åmot i Hedmark fylke, Norge. Beställare var ett joint venture-bolag mellan tyska energibolaget Stadtwerke München och norska Eidsiva Energi och Gudbrandsdal Energi. Projektet som var OX2:s första byggprojekt i Norge utfördes som en totalentreprenad. Vindkraftsanläggningen består av 31 vindkraftverk med en total installerad effekt […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Raskiftet

Rödstahöjden

Rödstahöjdens vindpark ligger i Skärvsta, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Rödstahöjden har en högsta punkt på 400 m ö h. Marken ägs av Sollefteå kommun, SCA och två privatpersoner. Närmaste tätare bebyggelse finns i Sollefteå, ca 8 km nordost om vindparken. Inga områden av riksintresse, Natura 2000 eller växt- och djurskyddsområden är belägna inom vindparken. Anläggningen består av […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Rödstahöjden

Maevaara etapp 2

Vindparken Maevaara 2 ligger mellan byarna Ohtanajärvi och Suaningi, Pajala kommun och Aapua, Övertorneå kommun, Norrbottens län. Anläggningen uppfördes i två etapper. Etapp 1, som togs i drift i april 2015, omfattar 24 vindkraftverk och är fördelad på tre delområden. Etapp 2 består av 10 vindkraftverk. Etapp 2 har liksom Maevaara 1 förvärvats av Allianz Capital Partners, som säljer elen […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Maevaara etapp 2

Rämsberget

Rämsbergets vindpark ligger i Malung-Sälens kommun mellan Äppelbo och Tyngsjö i Dalarnas län. Vindkraftsanläggningen ligger ca 1,5 km sydväst om Andersviksberg och ca 1 km norr om sjön Upprämmen. Marken i området domineras av skogsbruk och ägs av Bergvik Skog och flera privata fastighetsägare.

Kommentit pois päältä artikkelissa Rämsberget