Blog Archives

Ribäcken

Ribäckenin tuulivoimahanke sijaitsee Maalahden kunnassa Pohjanmaan maakunnassa. Ribäckenin hanke käsittää viisi tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on lainvoimaisen osayleiskaavan ja rakennuslupien mukaan olla enintään 200 metriä. Hankkeen toteuttaminen ei vaadi YVA-menettelyä. Hankkeen kokonaisteho tulee olemaan enintään 30 MW. Långmossan ja Ribäckenin tuulivoimahankkeet sijaitsevat molemmat Maalahden kunnassa ja niiden rakennustyöt suunnitellaan toteutettavan samanaikaisesti ja sähkönsiirto tullaan toteuttamaan samaan […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Ribäcken

Långmossa

Långmossan tuulivoimahanke sijaitsee Maalahden kunnassa Pohjanmaan maakunnassa. Långmossan hanke käsittää seitsemän voimalaa, jotka ovat kokonaiskorkeudeltaan enintään 250 metriä. Hankkeen kokonaisteho tulee olemaan enintään 30 MW. Hankkeen toteuttaminen ei vaadi YVA-menettelyä. Hankkeelle on laadittu osayleiskaava ja voimaloilla on lainvoimaiset rakennusluvat. Långmossan ja Ribäckenin tuulivoimahankkeet sijaitsevat molemmat Maalahden kunnassa ja niiden rakennustyöt suunnitellaan toteutettavan samanaikaisesti ja sähkönsiirto […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Långmossa

Stigshöjden

2014 förvärvade OX2 rättigheterna för den planerade vindkraftsanläggningen på Stigshöjden, som ligger cirka 35 km sydväst om Örnsköldsvik. Anläggningen har bygglov för att etablera 8 vindkraftverk med maximalt 150 m totalhöjd, varav 6 verk kommer att uppföras. Byggnationen startade våren 2017 och anläggningen beräknas överlämnas driftsatt till investeraren hösten 2019. Därefter kommer OX2 att ansvara för […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Stigshöjden

Åmot-Lingbo (Åmot-Lingbo-Tönsen)

Projektet heter numera Åmot-Lingbo-Tönsen. Här hittar du uppdaterad info om projektet.  

Kommentit pois päältä artikkelissa Åmot-Lingbo (Åmot-Lingbo-Tönsen)

Högkölen

Högkölens vindpark uppförs strax utanför Ljusdal i Hälsingland, Gävleborgs län. Vindparken kommer att bestå av 18 vindkraftverk med en total installerad effekt om 65 MW och en förväntad årsproduktion om ca 244 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 48 800 svenska hushåll (5000 KWh/hushåll) och en CO2-besparing på upp till 195 […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Högkölen

Raskiftet

OX2 har fått i uppdrag att bygga Raskiftets vindpark på västsidan av Osensjøen i kommunerna Trysil och Åmot i Hedmark fylke, Norge. Beställare är ett joint venture-bolag mellan tyska energibolaget Stadtwerke München och norska Eidsiva Energi och Gudbrandsdal Energi. Projektet är en totalentreprenad och OX2:s första byggprojekt i Norge. Raskiftets vindpark uppförs av OX2 med byggstart hösten […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Raskiftet

Brännliden

Projektet Brännliden ligger ca 1,5 mil nordväst om Jörn i Skellefteå Kommun och omfattar 10 vindkraftverk med en total installerad effekt om 42 MW. Projektet har fått finansiering och byggnation kommer att inledas under hösten 2018. Arbeten i området kommer att pågå fram till vintern 2019, och under denna tid är tillgängligheten till området begränsad. […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Brännliden

Verhonkulma

Verhonkulman tuulivoimahanke sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa Marttilan kunnassa. Alue on nykyisin pääasiassa metsätalouskäytössä. Tuulivoimapuistoon on suunniteltu rakennettavan enintään kuusi tuulivoimalaa ja sen kokonaisteho tulee olemaan noin 26 MW. Hanke ei edellytä YVA-menettelyn toteuttamista. Hankkeelle on laadittu osayleiskaava ja sillä on lainvoimaiset rakennusluvat kuudelle kokonaiskorkeudeltaan enintään 215 metrin tuulivoimalalle. Osayleiskaava-aineistoon voi tutustus Marttilan kunnan sivuilla: http://www.marttila.fi/asuminen/kaavoitus/tuulivoimaosayleiskaava/ Tuulivoimahankkeen […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Verhonkulma

Ponsivuori

Ponsivuoren tuulivoimahanke sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvan Kurikan kaupungin eteläosassa. Hankealuetta lähimmät asutuskeskukset ovat noin 13 kilometrin etäisyydellä luoteessa sijaitseva Kurikka, noin 12 kilometrin etäisyydessä idässä Jalasjärvi sekä Kauhajoki, joka sijaitsee hankealueelta noin 17 kilometriä lounaaseen. Tuulivoimapuistoon on suunniteltu rakennettavan enintään yhdeksän tuulivoimalaa ja sen kokonaisteho tulee olemaan enintään 30 MW. Hanke ei edellytä YVA-menettelyn toteuttamista. […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Ponsivuori

Lehtirova

Den planerade vindkraftsanläggningen Lehtirova ligger på gränsen mellan Gällivare och Pajala kommuner i Norrbottens län. Anläggningen är fördelad på tre delområden och kommer att ligga i området mellan byarna Ullatti och Kompelusvaara. Avstånden till dessa byar är ungefär 7 respektive 4 km. Marken i området ägs i huvudsak av privata fastighetsägare. Anläggningen omfattar maximalt 41 […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Lehtirova