Blog Archives

Ribäcken

Ribäckenin tuulivoimahanke sijaitsee Maalahden kunnassa Pohjanmaan maakunnassa. Ribäckenin hanke käsittää viisi tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on lainvoimaisen osayleiskaavan ja rakennuslupien mukaan olla enintään 200 metriä. Hankkeen toteuttaminen ei vaadi YVA-menettelyä. Hankkeen kokonaisteho tulee olemaan enintään 30 MW. Långmossan ja Ribäckenin tuulivoimahankkeet sijaitsevat molemmat Maalahden kunnassa ja niiden rakennustyöt suunnitellaan toteutettavan samanaikaisesti ja sähkönsiirto tullaan toteuttamaan samaan […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Ribäcken

Långmossa

Långmossan tuulivoimahanke sijaitsee Maalahden kunnassa Pohjanmaan maakunnassa. Långmossan hanke käsittää seitsemän voimalaa, jotka ovat kokonaiskorkeudeltaan enintään 250 metriä. Hankkeen kokonaisteho tulee olemaan enintään 30 MW. Hankkeen toteuttaminen ei vaadi YVA-menettelyä. Hankkeelle on laadittu osayleiskaava ja voimaloilla on lainvoimaiset rakennusluvat. Långmossan ja Ribäckenin tuulivoimahankkeet sijaitsevat molemmat Maalahden kunnassa ja niiden rakennustyöt suunnitellaan toteutettavan samanaikaisesti ja sähkönsiirto […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Långmossa

Stigshöjden

2014 förvärvade OX2 rättigheterna för den planerade vindkraftsanläggningen på Stigshöjden, som ligger cirka 35 km sydväst om Örnsköldsvik. Anläggningen har bygglov för att etablera 8 vindkraftverk med maximalt 150 m totalhöjd, varav 6 verk kommer att uppföras. Byggnationen startade våren 2017 och anläggningen beräknas överlämnas driftsatt till investeraren hösten 2019. Därefter kommer OX2 att ansvara för […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Stigshöjden

Åmot-Lingbo (Åmot-Lingbo-Tönsen)

Projektet heter numera Åmot-Lingbo-Tönsen. Här hittar du uppdaterad info om projektet.  

Kommentit pois päältä artikkelissa Åmot-Lingbo (Åmot-Lingbo-Tönsen)

Kjølberget

Kjølberget vindpark planeras ca 10 km söder om Midtskogsberget i Våler kommun, på kommungränsen till Trysil i Hedmark fylke. Projektet har utvecklats i samarbete mellan Austri Vind och OX2. Koncession beviljades 2016. OX2 är utsedd totalentreprenör för byggnationen som beräknas vara färdig Q1-2021. Planområdet ligger i de gamla Borregaardskogarna, som idag ägs av Statskog. Marken […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Kjølberget

Brännliden

Projektet Brännliden ligger ca 1,5 mil nordväst om Jörn i Skellefteå Kommun och omfattar 10 vindkraftverk med en total installerad effekt om 128 MW. Projektet löper på enligt plan. Trots full vinter råder full verksamhet på anläggningssidan med ett 15-tal maskinenheter och markarbetare. Huvudsakliga arbeten på Brännliden är för närvarande Sprängning för fundament- och vägar. […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Brännliden

Verhonkulma

Verhonkulman tuulivoimahanke sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa Marttilan kunnassa. Alue on nykyisin pääasiassa metsätalouskäytössä. Tuulivoimapuistoon on suunniteltu rakennettavan enintään kuusi tuulivoimalaa ja sen kokonaisteho tulee olemaan noin 26 MW. Hanke ei edellytä YVA-menettelyn toteuttamista. Hankkeelle on laadittu osayleiskaava ja sillä on lainvoimaiset rakennusluvat kuudelle kokonaiskorkeudeltaan enintään 215 metrin tuulivoimalalle. Osayleiskaava-aineistoon voi tutustus Marttilan kunnan sivuilla: http://www.marttila.fi/asuminen/kaavoitus/tuulivoimaosayleiskaava/ Tuulivoimahankkeen […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Verhonkulma

Ponsivuori

Ponsivuoren tuulivoimahanke sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvan Kurikan kaupungin eteläosassa. Hankealuetta lähimmät asutuskeskukset ovat noin 13 kilometrin etäisyydellä luoteessa sijaitseva Kurikka, noin 12 kilometrin etäisyydessä idässä Jalasjärvi sekä Kauhajoki, joka sijaitsee hankealueelta noin 17 kilometriä lounaaseen. Ponsivuoren tuulivoima puiston rakennus on aloitettu ja maanrakennustyöt ovat käynnissä. Tuulivoima puistoon tulee seitsemän kappaletta turbiineja joiden napakorkeus on 125 […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Ponsivuori

Tönsen (Åmot-Lingbo-Tönsen)

Projektet heter numera Åmot-Lingbo-Tönsen. Här hittar du uppdaterad info om projektet.

Kommentit pois päältä artikkelissa Tönsen (Åmot-Lingbo-Tönsen)

Orrberget

Beskrivning av den planerade vindkraftsanläggningen på Orrberget strax norr om Laxsjön i Ludvika kommun, Dalarnas län.

Kommentit pois päältä artikkelissa Orrberget