Blog Archives

Halsua

Halsuan tuulivoima Oy ja OX2 ovat sopineet yhteistyöstä Halsuan tuulivoimahankkeen jatkokehityksen osalta. Halsuan tuulivoimahanke koostuu kahdesta hankealueesta, jotka ovat Kanniston ja Honkakankaan alueet. Hankealueet sijaitsevat noin 10-15 kilometriä Halsuan keskustasta itään. Hankkeen hankesuunnitelma on päivitetty vastaamaan arviota hankkeen rakentamisajankohtana käytössä olevista tuulivoimaloista. Hankkeen osayleiskaavoitus ja YVA-menettely ovat parhaillaan käynnissä ja tavoitteenamme on saada hankkeen luvitusprosessit […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Halsua

Korkeakangas

Metsähallitus ja OX2 ovat sopineet Karstulan Korkeakankaan tuulivoimapuistohankkeen projektioikeuksien kaupasta. OX2 on ostanut joulukuussa 2018 hankkeen tavoitteenaan rakentaa sinne lupaehtojen mukaiset yhdeksän tuulivoimalaa. Korkeakankaan tuulivoimapuistoalue sijaitsee reilun kymmenen kilometrin päässä Karstulan keskustasta. Tuulivoima-alue pysyy valmistumisensa jälkeen edelleen myös pääosin metsätaloustalous- ja virkistyskäytössä. Korkeakankaan tuulivoimapuiston yhteenlaskettu teho tulee olemaan noin 30 megawattia. Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Korkeakangas

Karlshof

Südlich der Stadt Westerstede liegt das Dorf Karlshof, wo das Repowering des bestehenden Windparks geplant wird. Der Netzanschluss kann nördlich des Windparks erfolgen und die Anlagen können über die L820 angeliefert werden.

Kommentit pois päältä artikkelissa Karlshof

Roth bei Prüm

Norr om samhället Roth bei Prüm planeras en vindpark med två vindkraftverk. Nätanslutningen kan troligen göras i omedelbar närhet till anläggningen och turbinerna kan levereras via väg B265. Kontakta oss gärna om du har några frågor om projektet.

Kommentit pois päältä artikkelissa Roth bei Prüm

Merkkikallio

Merkkikallion tuulivoimahanke sijaitsee Pohjanmaalla Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin alueilla. Etäisyys Vaasan keskustaan on noin 15 kilometriä ja Mustasaaren kunnan Sepänkylään noin 10 kilometriä. Alueelle on suunniteltu 15 tuulivoimalan rakentamista, joiden enimmäiskorkeus olisi 240 metriä. Hankkeelle on toteutettu YVA-menettely vuosina 2014-2015, jonka yhteydessä on toteutettu laajat selvitykset hankealueen nykytilasta ja hankkeen vaikutuksista ympäristöön. Hankkeelle on […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Merkkikallio

Dagsmark-Lappfjärd

Dagsmarkin tuulivoimahanke sijaitsee Pohjanmaalla Kristiinankaupungissa, noin neljä kilometriä kaupungin keskustasta itään. Hankkeelle on toteutettu YVA-menettely ja osayleiskaavan laadinta on aloitettu vuonna 2014. YVA-menettelyssä tarkasteltiin kahta hankevaihtoehtoa, jotka käsittivät 55 ja 53 enimmäiskorkeudeltaan 215 metrin tuulivoimalaa. Tarkastellut tuulivoimalat olivat teholtaan 2-5 MW, eli hankkeen kokonaisteho oli 106-275 MW. Hankkeen suunnittelua on jatkettu vuonna 2018. Usealta tuulivoimaloiden […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Dagsmark-Lappfjärd

Rajamäenkylä

Rajamäenkylän alue sijoittuu Karijoen ja Isojoen kuntien alueella sijaitsevalle asumattomalle alueelle, jossa on laajoja suoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa metsään. Tehtyjen selvitysten perusteella Rajamäenkylän alue soveltuu tuulisuutensa ja ympäristön perusteella hyvin tuulivoimapuistolle. Hankkeelle on toteutettu YVA-menettely ja osayleiskaavan laadinta on aloitettu vuosina 2014-2015. YVA-menettelyssä tarkasteltiin 78-100 kokonaiskorkeudeltaan 230 metrin tuulivoimalan rakentamista alueelle. YVA-menettelyn toteuttamisen jälkeen on […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Rajamäenkylä

Kröpuln

Kröpulnin tuulivoimahanke sijaitsee Uudenkaarlepyyn kunnassa. Hankealue sijaitsee Uudenkaarlepyyn kaupungin keskustasta noin 20 kilometriä lounaaseen, Kantalahtitien pohjoispuolella ja Monästien länsipuolella Kantalahden. Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava ja rakennusluvat koskien yhdeksää, kokonaiskorkeudeltaan enintään 203 metrin tuulivoimalaa. Hankkeen kokonaisteho tulee olemaan enintään 30 MW. Mitä seuraavaksi? Hankkeen suunnittelua tarkennetaan ennen investointipäätöksen tekoa ja rakentamisen aloitusta.

Kommentit pois päältä artikkelissa Kröpuln

Karskruv

Det planerade vindkraftsprojektet Karskruv ligger i Uppvidinge kommun i den östra delen av Kronobergs län. Närmaste bebyggelse utgörs av byn Karskruv och enstaka hus inom den planerade anläggningens område samt enstaka hus kring anläggningsområdet. Närmaste kringliggande byar är Tvinnesheda, Skäraskog, Hjärtaskog, Vithult, Hult, Lillåker och Åker belägna ca 1–2 km från vindkraftsområdet. Närmaste tätare bebyggelse […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Karskruv

Hornamossen

Det planerade vindkraftsprojektet Hornamossen ligger på höjdplatån Hökensås väster om Vättern, i Habo kommun, Jönköpings län. Området har en högsta punkt på ca 345 m ö h och fastigheterna som berörs ägs av privata fastighetsägare. Närmaste bebyggelse utgörs av enstaka hus inom och omkring den planerade anläggningen. Närmaste tätare bebyggelse finns i Furusjö ca 4 […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Hornamossen