Ruotsalainen tuulivoima ylläpitää Googlen suomalaista palvelinkeskusta

2013-06-04

Google ostaa 10 vuoden uusiutuvan sähkön tarpeensa solmimalla sopimuksen pohjoismaisen tuulivoimankehittäjän O2:n ja saksalaisen vakuutusyhtiön Allianzen kanssa.

Google ja O2, johtava pohjoismainen tuulivoiman kehittäjä, ilmoittivat tänään, että Google aikoo ostaa kaiken sähkön, joka tuotetaan lähimpien 10 vuoden aikana Maevaaraan, Övertorneån ja Pajalan kuntien rajalla Pohjois-Ruotsissa, rakennettavassa uudessa tuulipuistossa. Tuulivoimalasopimuksen (PPA, Power Purchase Agreement) kautta Google, joka jo tänään on hiilineutraali yritys, pystyy käyttämään Haminan palvelinkeskusta uusiutuvalla sähköllä.

Googlen kanssa solmimansa sopimuksen ansiosta O2 on varmistanut uuden tuulipuistorakennelman sataprosenttisen rahoituksen saksalaiselta Allianz-vakuutusyhtiöltä. 24 kpl 72 MW turbiinin hankkeelle on jo myönnetty tarvittavat rakennus- ja muut luvat, ja rakentaminen käynnistyy lähikuukausina. Kun tuulipuisto vuonna 2015 on käynnissä, omistajuus siirtyy Allianzille. O2 jatkaa tuulipuiston kaupallista ja teknistä ylläpitoa erillisen sopimuksen perusteella.

Sopimuksen lähtökohtana on Euroopan enenevästi integroituneet energiamarkkinat ja varsinkin Skandinavian yhteiset sähkömarkkinat Nord Pool -sähköpörssin kautta. Google pystyy ostamaan koko sähkötuotannon Ruotsissa ja käyttämään yhtä paljon sähköä suomalaisessa palvelinkeskuksessaan niin kutsutun alkuperätakuun (Guarantee of Origin Status) avulla.

”Hiilineutraalina yrityksenä etsimme aina uusia tapoja kasvattaa käyttämämme energian uusiutuvaa osaa,” Googlen teknisestä infrastruktuurista vastaava Senior Vice President Urs Hoelzle sanoo. ”Tämä globaalisti neljäs pitkäaikainen sopimuksemme merkitsee, että pystymme ylläpitämään suomalaista palvelinkeskustamme puhtaalla sähköllä ja samalla siirtää uutta tuulivoimakapasiteettia eurooppalaiseen sähköverkkoon.”

”Googlen päätös Maevaaran tuulipuiston koko sähkötuotannon ostamisesta suomalaista palvelinkeskustaan varten oli ratkaiseva päätöksellemme investoida hankkeeseen,” Allianzen uusiutuvasta energiasta vastaava David Jones sanoo. ”Maevaara on ensimmäinen ruotsalaiseen uusiutuvaan energiaan tehtävä investointi ja tuulivoimasopimus edustaa mielenkiintoista liikemallia tulevia näillä markkinoilla tehtäviä tuulivoimainvestointeja silmällä pitäen.”

”Taas uuden maalla sijaitsevan tuulipuiston rakentaminen, tällä kertaa Allianzea ja Googlea varten, on ilahduttavaa,” O2:n toimitusjohtaja Johan Ihrfelt sanoo. ”Aiomme käyttää uusimman sukupolven 3MW turbiineja saadaksemme maksimaalisen tehon Maevaaran fantastisista tuuliolosuhteista.”

Jaa
× -