Kaikkia hyödyttävä uusiutuva voimanlähde

Uuden sähkövoimantuotannon tarpeet Pohjolassa ovat antaneet useammille toimijoille kuin vain perinteisille energiayrityksille sektoriin kohdentuvan investointimahdollisuuden. Tuulivoima on kehitystä johtava uusiutuvan sähkötuotannon muoto.

Tuulivoima on tänään taloudellisesti ja ympäristöllisesti parhain energiatuotannon muoto, joka johtaa siirtymistä pitkäaikaisesti kestävään energiasektoriin. Selkeänä merkkinä suuresta kiinnostuksesta on, että yhä useammat haluavat investoida tuulivoimaan puhtaasti taloudellisista syistä. Alhainen riski ja hyvä tuotto yhdessä vähäisemmän ympäristövaikutuksen kanssa ovat tuulivoimainvestointien taustalla oleva toistuva argumentti.

Jokaisen saatavilla
OX2 työskentelee aktiivisesti kehittämällä eri markkinasegmenteille tehtäviä tarjouksia:

Eri suuruusluokkaa olevat investoijat ostavat OX2:lta tuulivoimalan saadakseen rahoituksellista tuottoa.

Yritykset ja julkinen sektori edustavat suuria sähkönkuluttajia, joiden pääasiallisena liikeideana ei ole tuulivoima. Omistamalla itse tuulivoimalan tuotannon he varmistavat alhaisen ja vakaan sähkönhinnan samalla, kun he tukevat merkittävästi asetettuja ilmastotavoitteita ja kestävyystyötä.

Yksityishenkilöt, asunto-oikeusyhdistykset ja pk-yritykset omistavat yhden tai useampia tuuliosakkuuksia Ruotsin suurimmassa tuulivoimaosuuskunnassa nimeltään O2 El Ekonomisk Förening.

Kehityksen edistäminen
Mitä useampi valitsee tuulivoiman, sitä nopeammin saavutamme tulevaisuuden, jossa pystymme siirtämään energiatuotannon uusiutuviin energialähteisiin. OX2:n avulla pääsette osallisiksi senkaltaisesta tulevaisuudesta ja vaikutatte konkreettisesti.

Jaa
× -