Alhaiset ja ennakoitavat energiakustannukset

OX2 kehittää, rakentaa ja ylläpitää suurten sekä yksityisten että julkisten sähkönkuluttajien tuulivoimaloita. Yritykset, kunnat ja organisaatiot investoivat tänään tuulivoimaan vähentääkseen energiakustannuksiaan sekä turvatakseen hyvän tuoton toiminnalleen.

Pohjoismaisen sähköpörssin hintavaihtelut vaikuttavat liiketoiminnan tuloslaskelmiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Koska pitkäkestoiset sopimukset ovat harvinaisia sähkömarkkinoilla ja hintojen lukitsemiset rajoitettuja, omaan sähkötuotantoon sijoittaminen merkitsee ilmeisiä taloudellisia etuja.

Yksinkertaisempaa ja turvallisempaa
Tuulivoiman perustamiskustannukset ovat laskettavissa suhteellisen helposti, ja investoitavan pääoman tarve laskee tekniikan kehityksen tahtiin. Siirtymällä uusiutuvaan tuotantoon suurkuluttajat pystyvät asettumaan vaikeasti arvioitavien riskitekijöiden kuten epävarman sähköpörssin sekä hiilen ja öljyn kansainvälisen hintakehityksen ulkopuolelle.

Suuri ero, näyttävä merkki
Monella yrityksellä ja kunnallisella toiminnalla on ympäristö- ja ilmastotavoitteita, jotka pitää saavuttaa. Tuulivoimaan tehtävä aktiivinen investointi vaikuttaa siihen myönteisesti. Investoinnin kautta omaa toimintaa harjoitetaan uusiutuvalla energialla samalla, kun tuetaan uusien tuulivoimaloiden rakentamista. Vasta silloin ”uusi” uusiutuva sähkö korvaa fossiiliperusteisen hiilen ja öljyn.

Senkaltainen panostus näkyy myös omien rajojemme ulkopuolella. Tuulivoimaan tehtävä panostus antaa sekä asiakkaille että paikalliselle mielipiteelle näyttävän merkin toiminnan sitouttamisesta kestävyyteen.

Omistaminen on yksinkertaista
Monien yritysten ja kuntien kohdalla sähköntuotannon omistaminen on täysin uusi haaste, joka ei sisälly ydintoimintaan. OX2 rakentaa ja ylläpitää siten useita tuulivoimaloita, joiden toiminnassa kohdennetaan sekä kaupallisesti että teknisesti optimoituun mahdollisemman vähän velvoitteita edellyttävään tuotantoon ja omistukseen.

Useita eri omistusmalleja
Sähköä suurkuluttaville yrityksille ja kunnille sopii parhaiten kokonaiseen tai jaettuun tuulivoimalaan tehtävä investointi. Sähköä vähemmän kuluttavat yritykset tai asunto-oikeusyhdistykset ostavat tuuliosakkuuksia, jolloin heistä tulee Ruotsin suurimman tuulivoimaosuuskunnan, Solivind El Ekonomisk Föreningin osakkaita.

Kokonaisiin tuulipuistoihin investoinnin lisäksi on mahdollista investoida myös yksittäisiin tuulivoimaloihin tai jaettuihin voimaloihin. Se sopii hyvin esimerkiksi investoijille, jotka haluavat hajottaa riskit olemalla osakkaita useissa tuulivoimaloissa.

Jaa
× -