Tulevaisuuteen tähtäävä investointi

Yhä useammat julkiset toimijat valitsevat tuulivoiman keinoksi turvata tulevat kustannussäästöt vahvistaen samalla ympäristöprofiiliaan sekä elinkeinoelämän että kansalaisten silmissä.

OX2 toimittaa avainvalmiita tuulivoimaloita julkisille toimijoille, jotka haluavat laskea sähkökustannuksiaan ja saavuttaa samalla ilmastotavoitteet nopeammin.  Tavallinen vaihtoehto on oman uusiutuvan sähkön tuottaminen ostamalla yhden tai useampia tuulivoimaloita.

Alhaisemmat kustannukset
Tuulivoimalan omistus antaa alhaisemmat sähkökustannukset sen johdosta, että tuulivoimalan käyttö ja ylläpito tulee halvemmaksi kuin sähkön ostaminen tavallisten kanavien kautta. Tuulivoimalan omistaja saa siis ylimääräisiä varoja muille tärkeille vastuualueille kuten esimerkiksi kouluille, päiväkodeille ja paikalliselle infrastruktuurille.

Selkeä talous
Itsenäinen sähköntuotanto tekee omistajastaan suurista sähköyhtiöistä riippumattoman. Se merkitsee muun muassa vakuutusta ennalta arvaamattomia hinnankorotuksia vastaan esimerkiksi kylminä talvina. Taloudelliset edellytykset selkeytyvät ylipäätään, mikä helpottaa budjetointia ja toiminnan suunnittelua.

Paikalliset mahdollisuudet
Investoinnilla on myös myönteinen paikallinen vaikutus sen johdosta, että se saattaa tukea uusia työpaikkoja ja alueellista kehitystä.

OX2:lla on myös kylärahaksi kutsuttu ohjelma, jonka kautta osalla tuulivoiman tuotosta tuetaan paikallisia hankkeita.

Kehityksen vauhdittaja
Tuulivoimaa omistavat kunnat ja organisaatiot huolehtivat uusien tuulivoimaloiden rakentamisesta. Vasta silloin uutta uusiutuvaa sähköä pumpataan järjestelmään, jolloin se korvaa fossiiliperusteisen hiilen ja öljyn avulla tuotetun sähkön.

Jaa
× -