Supistakaa kulujanne ja päästöjänne

Yrityksien ja asunto-oikeusyhdistysten eduksi ei lasketa tänään pelkästään hyvin hoidettua taloutta vaan myös selkeää kannanottoa ympäristökysymyksiin.  Sähkön tarpeen kattaminen omalla tuulivoimalla antaa hyviä tuloksia molemmissa kategorioissa.

Solivind El Ekonomisk Förening on Ruotsin suurin tuulivoimaosuuskunta 4 000 jäsenellään, jotka yhdessä ovat investoineet 256 MSEK omaan 10 suurtehoisen tuulivoimalan tuulivoimasähköön.

Tuulivoimaosakkeiden kautta saadaan osakkuus yhdistyksen omistamista tuulivoimaloista, jotka sopivat niin vähemmän sähköä kuluttaville yrityksille kuin asunto-oikeusyhdistyksille.

Vakaa ja alhainen sähkönhinta
Tuulivoimalan osakkuus näkyy taloudessa. Sähkömarkkinoiden hintakarusellisista päästään pois ja sen tilalle saadaan vakaa ja alhainen sähkön hinta. Tuuliosakkuudet ovat viimeisten viiden vuoden aikana antaneet keskimäärin 6 prosentin tuoton. Oman tuulivoiman avulla asiakkaat välttävät öljyn ja hiilen avulla tuotettua sähköä usein sillä seurauksella, että supistuneet hiilidioksidipäästöt voidaan mitata monina tonneina vuosittain.

Ympäristömerkittyä sähköä muuttuvaan hintaan
Vaihtoehtona tuulivoimaosakkuudelle Ruotsissa on OX2:n tarjoama sähköasiakkuus, jonka kautta sähköntarve katetaan muuttuvahintaisella uusiutuvalla sähköllä. Tämä sähkö on saanut Bra Miljöval -merkinnän, ja hinta noudattaa Nord Pool -sähköpörssin kehitystä.

Jaa
× -