Brahehus vindkraftspark

Brahehus.

Mörbylånga panosti tuuleen Smålandissa

Yhdeksän dramaattisesti Vättern-järven yläpuolelle sijoitettua tuulivoimalaa tuottavat 56 miljoonaa kWh vuodessa sitten vuosien 2010–2011 taitteen jälkeen. Mörbylångan kunta omistaa niistä yhden, ja se kattaa tänään suuren osan kunnan energiatarpeesta.

Kunnanjohtaja Staffan Larsson kertoo, miten Mörbylångasta tuli vihreämpi kunta.

Miksi Mörbylånga panosti tuulivoimaan?

Jotkut tärkeät palapelin osat putosivat yksinkertaisesti samanaikaisesti paikoilleen. Olemme ensinnäkin yksi neljästätoista kunnasta, jotka ovat asettaneet tavoitteekseen vapauttaa alueemme fossiilipolttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Kunnallispoliitikot olivat toisekseen pyytäneet toimialoja tutkimaan kaikkia ajateltavissa olevia energian tehostustapoja. Tärkeä merkitys on Mörbylångan asettamalla kasvutavoitteella, joka sisältää energiakysymyksen pitkäaikaisratkaisun. Tuulivoimalan omistus antaa meille useita etuja sekä poliittisesti että taloudellisesti. Asiaan kuuluu myös, että me mörbylångalaiset mielellämme tutustumme uusiin ja jännittäviin ratkaisuihin. Emme ehkä ole kovinkaan perinteisiä.

Laskelma näytti mielestänne hyvältä?

Niin näytti, ja tosiasiallinen tulos on toistaiseksi ylittänyt laskelman. Olemme pystyneet toteamaan, että tuulivoimalamme tuotanto on vuona 2011 tapahtuneen käynnistyksen jälkeen kattanut enemmän kuin puolet kunnan kokonaisenergian tarpeesta. Lopullinen laskelma ei ole juuri nyt täysin valmis, mutta laskemme investointimme vapauttavan pääomaa 4 miljoonan kruunun edestä vuodessa.

Öölanti on auringon ja tuulien saari. Tuulivoimalanne sijaitsee Brahehusissä, aika kaukana Långe Janista?

Kysymys ei milloinkaan ollut tuulivoimalan rakentamisesta vai ei. Meille tarjottiin tuulivoimalan omistajuutta tuulipuistossa, jonka rakentamispäätös oli jo tehty. Kun saimme tarjouksen, kaavoitus- ja rakennuslain mukaiset rakennusluvat sekä ympäristökaaren mukaiset ilmoitukset olivat jo selviä.

Millaisia kokemuksia olette saaneet tähän mennessä?

Yleinen arviomme on taaksepäin katsottaessa hyvin myönteinen. Olemme luonnollisesti hyvin tyytyväisiä taloudelliseen tulokseen, ja tuulivoimapanostuksella on ollut suuri merkitys profiilillemme. Se osoittaa meidän olevan kunta, jonka agendassa ympäristö- ja ilmastopolitiikka on korkeassa asemassa, ja toimimme sen mukaan. Vaikka Mörbylånga onkin kunta, jossa ajatellaan toisin kuin muualla, ei osalle kunnan poliitikoista ollut itsestään selvää, että meistä tulisi tuulivoimalan omistaja.

Tämänkaltainen kauppa oli meille uutta. Suhtauduimme investointiimme kuin mihin tahansa kiinteistöinvestointiin ja toimimme varovaisuusperiaatteen mukaan. Yhteistyö OX2:n kanssa oli valmisteluprosessin aikana suuresta merkityksestä tulokselle, ja OX2:n ihmiset toimivat sekä ammattimaisesti että sitoutuneesti. Ja vaikka aikataulu oli tiukoilla, päätös pystyttiin tekemään ajoissa.

Tuulivoimala on nyt käytössä. Miten yhteistyö OX2:n toimii?

Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, miten OX2 huolehtii käytöstä. Saamme jatkuvasti raportteja, ja yritys on jatkanut ammattimaisella tyylillä myös kauppojen solmimisen jälkeen. OX2:n halu auttaa on tosiasiallisesti silmiinpistävää. He vastaavat heti kysymyksiimme, eikä palvelu ole milloinkaan pettänyt. Tunnemme yksinkertaisesti olomme turvalliseksi suhteessamme OX2:n kanssa sekä heidän tavassaan huolehtia tuulivoimalastamme.

Viimeiseksi – onko teillä vihjeitä muille kunnille?

Panostakaa tuulivoimaan. Mörbylångan kokemukset ovat ainakin hyvin myönteisiä. Meillä oli hyvin tiukka aikataulu, minkä johdosta oli tärkeää, että kaikki toimi. Eräänä vihjeenä on pitää pää hyvin kylmänä, kun kysymys esitellään poliitikoille. Käyttäkää selkeää ja helppotajuista pedagogiikkaa näyttääksemme, miten kauppa toimii, ja että investointi on kannattava. Mörbylångassa saimme hyvää apua OX2:n edustajilta ja heidän kokemuksestaan kädessämme läpi sekä kauppaa että laskelmia.

Toisena vihjeenä on varmistaa tasapainovastuu sekä jatkuva yhteistyö tulevien sähköntoimittajien kanssa. Aluksi emme pohtineet kovinkaan paljon käyttösopimusta, Staffan Larsson siis kertoo.

Tietokulma

  • Mörbylångan kunnassa asuu 14 000 asukasta, ja se kattaa Öölannin eteläosan
  • Kunnan sähkönkulutus on n. 12 000 MWh vuodessa
  • Tuulivoimala on malliltaan Siemens 2,3 MW, ja sen napakorkeus on 99,5 m ja roottorikorkeus 101 m
  • Tuulivoimala tuottaa 5 600 MWh vuodessa
  • Käytössä oleva tuulivoimala tukee hiilidioksidipäästöjen korvaamista jopa 4 500 tonnilla hiilidioksidia vuodessa
  • Tuulivoimala on yksi puiston yhdeksästä, ja se sijaitsee Grännasta pohjoiseen Jönköpingin kunnassa.
Jaa
× -