Sigtunassa on tuulta sähkössä

Sigtunan kunnassa tuulivoima vastaa jo tänään merkittävästä sähkönkulutuksen osasta. Osuus kasvoi vuoteen 2013 siirryttäessä. Silloin käynnistettiin Fållåsbergetin tuulivoimalan tuotanto Ockelbossa, jossa kunta omistaa yhden kymmenestä tuulivoimalasta.

Christer Sandberg kertoo kunnan tuulivoimasijoitusten tuomista kokemuksista. Christer Sandberg on nykyään eläköitynyt varakunnanjohtaja, mutta kunta konsultoi häntä muun muassa tuulivoimakysymyksissä, jotka ovat hänen erikoisalaansa.

Sigtunan kolmas tuulivoimala. Miksi tuulivoimaa?
Jos ollaan tarkkoja, Fallåsbergetin tuulivoimala on toinen kunnan omistama voimala, kolmannen omistaa kunnallinen asuntoyhtiömme Sigtunahem. Tuulivoimakiinnostuksemme takana on kaksi painavaa syytä. Ensimmäinen on luonnollisesti ympäristömme, ja toisena on tuulivoiman taloudellisuus. Kaiken kunnan ostaman energian pitää olla vihreää, toisin sanoen sen on tultava uusiutuvista energialähteistä. Omistamalla tuotannon pystymme myös valvomaan taloutta paremmin.

Miten hankinta tapahtui?

Ostimme ensimmäisen tuulivoimalan käytettynä vuonna 2008. Siten viimeisin hankintamme oli ensimmäinen varsinainen hankinta. Hyödynsimme luonnollisesti hankinnassa ensimmäisestä tuulivoimakaupasta saamiamme kokemuksia. Haimme ennen kaikkea osaavaa ja turvallista toimittajaa, jolla oli korkea palveluaste. Käytännössä etenimme kahdessa portaassa. Pyysimme ensin yrityksiä jättämään tarjouksen, neljä yritystä ilmoitti kiinnostuksestaan, minkä jälkeen käynnistimme varsinaisen tarjousprosessin.

Miten arvioitte tarjoukset?

Kiinnitimme erittäin suurta huomiota tarjouksen tuulimittauksiin ja mittausten analyyseihin. Käytimme ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka pystyivät arvioimaan olivatko tarjouksiin sisältyvät luvut uskottavia ja vaatimukset täyttäviä. Sellaista osaamista meillä ei ole.

Toinen meille tärkeä vaatimus koski tarjoajan ylläpito- ja huolto-organisaation tasoa. Haimme suosituksia ja kiinnitimme muun muassa suurta huomiota siihen, ettei huolto sijainnut liian kaukana tuulivoimalasta. Siinä kohdassa hyödynsimme ensimmäisestä tuulivoimalastamme saamiamme kokemuksia. Osaava ylläpito ja palvelun korkea laatu ovat tärkeitä!

Ja OX2 vastasi vaatimuksianne?

Kyllä, OX2 osui maaliin joka kerta. OX2 oli suorittanut tarkkoja tuulimittauksia maston avulla 12 kuukauden aikana. Meille näytettiin riippumattoman osapuolen tekemiä tuotantolaskelmia, ja yritys pystyi esittelemään tehokkaan käyttöorganisaation, joka olisi paikalla nopeasti. OX2:n suositukset vahvistavat myös kuvaa yrityksestä, jonka palvelun ja ylläpidon laatu on korkea. Kun hinta lopuksi otettiin mukaan, valitsimme OX2:n Ockelbon tulivoimalaa koskevan tarjouksen.

Mitä suosittelisit muille tuulivoimaa miettiville kunnille?

En osaa sanoa, voidaanko hankintatapaamme pitää suosituksena, mutta se toimi erittäin hyvin. Teimme tarjouspyynnön LUF-lain mukaan LOU-lain* sijasta. Sen johdosta tarjouksesta oli mahdollista neuvotella. Siten saimme mahdollisuuden keskustella ja neuvotella tarjoajien kanssa. Sitä kautta laatu parani selkeästi. Vuorokeskustelu on kaikkien osapuolten kannalta erittäin arvokasta, ja olen hyvin tyytyväinen sen johdosta!

Viimeiseksi vielä – miten suuren osan Sigtunan sähkökulutuksesta katatte tuulivoimalla?

Kunnan sähkönkulutus on tätä nykyä noin 21 000 MWh. Kun uusi tuulivoimalamme otetaan käyttöön, laskemme puolen sähköstä tulevan tuulivoimasta. Laskelmiemme mukaan 12 500 MWh, Christer Sandberg sanoo.

Tietokulma
• Sigtunan kunnassa on noin 41 000 asukasta, ja se sijaitsee Tukholman läänin pohjoisosassa.
• Kunnan sähkönkulutus on n. 21 000 MWh vuosittain
• Tuulivoimala koostuu Siemensin valmistamasta 2,3 MW turbiinista, jonka korkeus on 149,9 m
• Tuulivoimala tuottaa 7 500 MWh vuosittain
• Käyttöön otettu tuulivoimala korvaa hiilidioksidipäästöjä 6000 tonnilla hiilidioksidia vuosittain
• Fallåsbergetin tuulipuisto koostuu kaikkiaan kymmenestä tuulivoimalasta, ja se sijaitsee Ockelbon kunnassa, Gävleborgin läänissä.
Lue lisää hankkeesta sivustolla www.ox2.com
* LOU – julkisista hankinnoista säädetty laki. LUF – Veden, energian, kuljetusten ja postipalvelujen hankinnoista säädetty laki.

Jaa
× -