BEA Hus -kiinteistöyrityksen
omistajan Elsa Atmerin haastattelu

BEA Hus -yrityksen omistaja Elsa Atmer on usean vuoden ajan halunnut löytää kestävän ja ympäristöystävällisen energiaratkaisun kiinteistöilleen. Osallistuttuaan OX2:n järjestämään aamiaiskokoukseen, saatuaan tietoja Fastighetsägarna-yhdistyksen Tukholman osastolta ja tarkistettuaan tiedot Luonnonsuojeluyhdistykseltä hän päätti panostaa tuulivoimaosakkuuteen.

Osakkuuksien määrä: 200 kpl.
CO2-säästö: lähes 160 tonnia vuodessa.
Taloudellinen säästö: keskimäärin 38 prosenttia.
Yritys: GA-fastigheter AB hoitaa BEA hus -yritystä, joka koostuu seitsemästä Tukholman keskellä sijaitsevasta asuntoja, konttoreita ja kauppoja kattavasta kiinteistöstä.

Minkä johdosta ostitte osakkuuksia?
Ostin tuulivoimalaosuudet sen johdosta, että se on uusiutuvaa sähköä ja merkitsee

säästöjä. Ympäristönäkökanta on minulle kaikkein tärkein. Meidän on löydettävä kestäviä energiaratkaisuja tulevaisuuden ja tulevien sukupolvien vuoksi. Uusiutuva energia on äärimmäisen tärkeä palapelin osa ympäristöongelmia ratkoessamme.

Onko tuulivoimaosakkuuksien ostaminen vaikuttanut ympäristötietoisuuteenne?
Mielestäni on hyvä tietää, että olen mukana ja tuen uuden muita energialähteitä ympäristöystävällisemmän tuulivoimatuotannon rakentamista Ruotsissa. Tuulivoimaosuuksien ostaminen kuuluu osana ympäristötietoisuuteeni.

 

Jaa
× -