Polarbröd – suurin mahdollinen nautinto mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella.

Johan Nilsson loi yli 100 vuotta sitten perustan sille, mikä tänään on Polarbröd. Viides sukupolvi työskentelee tällä hetkellä levittääkseen Älvsbynissä sijaitsevan alkuperäisen leipomatuvan tuoksuja. Polarbröd työskentelee intensiivisesti kestävyyskysymysten parissa. Tärkeä askel otettiin yrityksen ostaessa neljä tuulivoimalaa OX2:lta. Olemme keskustelleet Polarbrödin toimitusjohtajan Karin Bodinin ja Polarkraftin toimitusjohtajan Roger Borgerydin kanssa.

Kerrotko investointinne taustasta?
Karin: Polarbröd ja sen omistajaperhe ovat aina olleet sitoutuneita sosiaalisiin kysymyksiin ja kestävään kehitykseen. Sitoutuminen on meillä verissä. Olemme perillisinä ylpeitä yrityksestä ja tunnemme suurta vastuuta tulevaisuudesta. Haluamme sen johdosta toimintamme rasittavan ympäristöä mahdollisimman vähän.

Asetimme tavoitteeksemme sähkön sataprosenttisen omavaraisuuden ja päätimme, että sen pitää olla vihreää. Asetimme tavoitteen vuoden 2012 lopussa ja halusimme toimia nopeasti.

Ja sen johdosta valitsitte OX2:n tuottaman tuulivoiman?
Roger: Polarbröd ei ole mikään jättiläismäinen yritys ja tutkimme kookoomme ja tavoitteisiimme sopivia vaihtoehtoja. Tuulivoima nousi nopeasti esille järkevimpänä vaihtoehtona. Tekniikka toimii, investointi oli kohtuullinen, ja poistosäännöt hyviä.

Perustimme ensimmäiseksi erillisen yhtiön, joka sai nimekseen Polarkraft. Teimme sen vuoden 2013 alussa ja jo kesäkuussa 2013 sovimme OX2:n kanssa kolmen Moran Bosjövardenissa sijaitsevan tuulivoimalan hankinnasta. Tammikuussa 2014 hankimme neljännen Orsan kunnassa Mässingbergetissä sijaitsevan tuulivoimalan.

Millaisia kokemuksia Teillä on yhteistyöstänne OX2:n kanssa?
Roger jatkaa: Olimme jo aiemmin olleet yhteydessä OX2:n kanssa ennen kuin käynnistimme asianomaista konkreettista kauppaa koskevat neuvottelut. Polarbrödissä olimme huomioineet OX2:n toiminnan. Takapeiliin katsoessamme voimme todeta OX2:n olevan erittäin vakavasti otettavan liikekumppanin.

Yrityksen vankka alan kokemus ja se seikka, että tarjous sisälsi periaatteessa avainvalmiin tuotteen, helpotti koko prosessia erittäin oleellisesti. OX2 tarjosi palapelin palaa, joka sopi yhteen kokonaisnäkemyksemme kanssa. Tiedämme nyt saavuttavamme tavoitteemme.

polarkakor_272x200

Polarbröd-tietokulma

• Viidennen sukupolven omistama perheyritys
• Noin 400 työntekijää
• Kolme leipomoa Älvsbynissä, Bredbynissä ja Omnessa
• Leipoo vuosittain noin 40 000 tonnia leipää
• Omistaa tytäryhtiön Polarkraftin kautta kolme tuulivoimalaa Moran Bosjövardenissa ja yhden tuulivoimalan Orsan kunnassa sijaitsevassa Mässingbergetissä

karin_bodin_polarbrod_272x411

Karin Bodin, Polarbrödin toimitusjohtaja

Polarbröd näkee kaupan alkuna tulevalle ympäristöystävälliseen sähkötuotantoon perustuvalle panostuksellemme.

Kestävyys keskeistä?
Karin: Taloudellisesti terve, voittoa tuottava yritys ei ole sinänsä ollut ainoa tavoite. Se antaa mahdollisuuden luoda muita arvoja kuten korkealaatuisia tuotteita, hyviä työpaikkoja, pitkäjännitteisyyttä, toimeliaisuutta ja riippumattomuutta. Nykyinen tuulivoimaan kohdistuva panostuksemme on sen johdosta tärkeä osa toimintaamme.

Kestävässä kehityksessö on luonnollisesti kysymys luontoon kohdistuvasta pienemmästä vaikutuksesta. ,Näemme selkeästi, että lyhytnäköistä kannattavuutta tärkeämpi tavoite on eduksi koko organisaatiolle. Tiedämme työntekijöittemme olevan voimakkaasti sitoutuneita kestävyystyöhömme. Siten Polarbrödin ympäristövaikutus on äärettömän tärkeää kaikille. Tuulivoimaan suunnattu investointi luo kaiken kaikkiaan voittoja useammalla tasolla. Se on luonnollisesti hyvä kauppa meille, toiseksi se antaa goodwillia ja kolmanneksi siitä saadaan ympäristöhyötyjä.

Lopuksi – millaisena Polarbröd näkee elinkeinoelämän roolin uusiutuvaan energiaan sopeutumisessa?
Karin summaa: Asian tiimoilta tuotetaan helposti pelkkää puhetta, ja kestävästä kehityksestä käytävä keskustelu jää hyviin aikeisiin. Polarbröd haluaa ehdottomasti vaikuttaa. Sitoutumisemme ulottuu sen johdosta pitkälle leipomomme seinien ulkopuolelle.

Perheyrityksen johtajana asia on meillä omissa käsissä. Mielestäni on aivan ilmeistä, ettei meillä ole pelikenttää, jossa ympäristökysymyksiä on priorisoitu. Jos poliitikkomme käyttäisivät talouspolitiikan mahdollisuuksia ja tavoitteita selkeytettäisiin enemmän niin mukautuminen tapahtuisi kaikella varmuudella nopeammin.

Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä OX2:n kaltaisen vakavasti otettavan yrityksen kanssa vaikeassa työssä, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnan muuttumista kestävämpään suuntaan.

Jaa
× -