REIF-rahasto sijoittaa vain kannattaviin tuuli- ja aurinkoenergiakohteisiin

Joulukuussa 2014 OX2 luovutti kahdeksan tuulivoimalaa Renewable Energy Infrastructure -rahastolle (REIF). – Tuulivoimaan tehdyt investoinnit tuottavat ennakoitavaa kassavirtaa pitkällä aikavälillä. Juuri tätä institutionaaliset sijoittajat haluavat, toteaa Goodyields Capitalilla salkunhoitajana toimiva Managing Partner Ralph Seraphim.

Saksalainen REIF-rahasto tarjoaa institutionaalisille sijoittajille mahdollisuuden investoida hajautettuun uusiutuvan energian tuottamiseen perustuvaan salkkuun. Uusiutuva energia kiinnostaa institutionaalisia sijoittajia, koska investoiminen tuuli- ja aurinkoenergiaan tuottaa
pitkällä aikavälillä yleensä helposti ennustettavaa kassavirtaa, joka on pitkälti riippumatonta pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuotto täyttää tai jopa ylittää institutionaalisten sijoittajien asettamat vaatimukset.

Ralph Seraphim, Goodyields Capital.

Ralph Seraphim, Managing Partner Goodyields Capital. Kuva: Goodyields Capital.

– Globaalilla energia-alalla on meneillään suuri ja mielenkiintoinen muutos. Uusiutuvan energian tuotantotekniikka on kehittynyt 10 vuoden aikana paljon. Tuotantokustannukset ovat pienentyneet dramaattisesti. Kaikkialta maailmasta löytyy poliittista tahtoa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä päästä eroon kalliista ja rajallisista fossiilisista polttoaineista. Lisäksi ne ovat usein peräisin poliittisesti epävakaista maista, huomauttaa Ralph Seraphim.

REIF-rahaston vuonna 2013 järjestämä anti merkittiin loppuun. Siitä alkaen rahasto on sijoittanut kahteen Italiassa toimivaan aurinkoenergiavoimalaan, Ranskassa maalla toimivaan tuulivoimalapuistoon ja Ruotsissa toimivaan tuulivoimalapuistoon. Viime mainittu sijoituskohde koostuu kahdeksasta Taalainmaan Mässingbergetillä toimivasta tuulivoimalasta (16 MW), jotka OX2 rakennutti vuonna 2014.

– Ruotsi ja Pohjoismaat ovat mielenkiintoisia alueita tuulivoimaan sijoittamisen kannalta, koska tuuliolosuhteet ovat mainiot ja poliittinen riski on vähäinen. Keskitymme jatkossakin Pohjoismaihin, ja teemme mielellämme yhteistyötä OX2:n kanssa. Se on toiminut luotettavasti ja nopeasti. Yhteistyö on sujunut hienosti keskinäisen luottamuksen merkissä, kertoo Seraphim.

Tietoja Mässingbergetin tuulivoimalapuistosta

  • Tuulivoimalapuisto sijaitsee Taalainmaalla Mässingbergetillä noin 17 km Orsasta pohjoiseen.
  • Siellä on 11 Vestas V100 2,0 MW -mallista tuulivoimalaa.
  • Omistajat: REIF (8 voimalaa), Polarbröd (1 voimala), E-Kraft (1 voimala) ja Älvsborgsvind (1 voimala).
  • Koko tuulivoimalapuiston arvioidaan tuottavan vuosittain 76 GWh, mikä vastaa noin 16 800 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta. REIF:n osuus vuosituotannosta on noin 55 GWh, mikä vastaa noin 12 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta.
  • OX2 käynnisti ja luovutti tuulivoimalapuiston ostajille joulukuussa 2014.
  • OX2 vastaa sen teknisestä ja kaupallisesta hallinnasta.

Lue lisää Mässingbergetin tuulivoimapuiston (ruotsiksi)

Lue lisää REIF rahastosta

Jaa
× -