Skanska, Jämtkraft ja OX2 ainutlaatuisessa yhteistyössä

Sjisjkan tuulipuisto Jällivaaran kunnassa vihittiin syksyllä 2012. Puiston 30 tuulivoimalaa tuottavat nyt uusiutuvaa sähköä. OX2:n, Skanska ja Jämtkraftin ainutlaatuisella yhteistyöllä onnistuimme rakentamaan erään Ruotsin suurimmista maalle sijoitetuista tuulipuistoista vaikeakulkuiseen paikkaan, jossa rakennuskausi on äärimmäisen lyhyt ja ilmasto ankeaa.

 – Olemme näyttäneet, että uusiutuvan energian rakentaminen tunturiympäristöön on mahdollista. Tänään olemme tulevaisuuden energian ylpeitä toimittajia ja tuotamme vuosittain 200 GWh vihreää sähköä, Sjisjka Vind AB:n toimitusjohtaja Fredrik Björckebaum sanoo.

Hanke käynnistyi jo vuonna 1999, kun OX2 otti ensimmäisen yhteyden alueella poronhoitoelinkeinoa harjoittavaan Girjan paliskuntaan. Paliskunta oli mukana valitsemassa paikkaa siten, että se vastaisi heidän toimintaansa, ja ajan myötä paliskunta auttoi esimerkiksi raivauksessa ja tuulimittauksessa. Mutta asia viipyi vuoteen 2010 saakka, ennen kuin hankkeesta tuli lainvoimainen. OX2 käynnisti samana vuonna yhteistyön Skanskan kanssa, ja Jämtkraft liittyi yhteistyöhön vuotta myöhemmin, kun Sjisjka Vind AB perustettiin.

Kohde oli monella tapaa pilottihanke. Puuttuvan tien ja ankarien ympäristövaatimusten asettamat logistiset haasteet pakottivat löytämään innovatiivisia ratkaisuja.

Sellainen oli esivalmistettujen betoniperustuksien käyttö, mikä oli täysin uusi sekä aikaa ja ympäristöä säästävä konsepti. 95 prosenttia materiaalista kuljetettiin Sjisjkaan junalla. Myös kippivaunut, koneet ja henkilöstö kuljetettiin Sjisjkaan rautateitse.

– Rakennuskohde on toteutettu kestävyyssuunnitelmalla, joka merkitsee mahdollisimman pientä ympäristövaikutusta ja pitkäaikaisia kestäviä ratkaisuja. Rakentaminen oli vihreää, ja sitä leimasi elinkaariajattelu ja korkea turvallisuus, Fredrik Björckebaum sanoo.

Vision mukaan Sjisjkaa rakennettaisiin ja käytettäisiin vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Hankkeesta piti tulla esikuva sille, miten vähäinen ympäristövaikutus luo uusiutuvaa energiaa arkaluontoisessa tunturiympäristössä.

Paikallinen jalkauttaminen oli tärkeä hankkeen kehityksen osa. Sen suuntaisesti osa tuotosta tulee seudulle takaisin. Noin 300 000 kruunun kokoinen kyläraha jaetaan vuosittain tuulivoimalan koko eliniän ajan kunnan kehityksen edistämiseen. Osa rahoista menee suoraan Killingen, Kaitumin och Neitisuannon lähikylille.

Tuulivoimalan vuosittainen sähköntuotanto vastaa 43 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta. Skanska omistaa 50 prosenttia sekä OX2 ja Jämftkraft kumpikin 25 prosenttia Sjisjka Vind AB -yhtiöstä.

Jaa
× -