Turvaamme tulevaisuuden energian

OX2 on huomattavan osan Pohjoismaissa rakennetun laajamittaisen tuulivoiman takana.

Olemme yli 20 vuoden ajan kehittäneet tuulivoiman koko arvoketjun kattavaa huippuosaamista hankkeen kehitysprosessin käynnistyksestä rahoituksen, myynnin ja rakentamisen kautta käyttöön ja ylläpitoon.

Tärkeänä menetystekijänä ovat kykymme strukturoida liiketoimintaa ja houkutella pääomaa. OX2 rahoitti ensimmäisenä Ruotsissa tuulivoimahankkeita projektirahoituksella, ja yrityksellä on pitkäaikainen kokemus institutionaalisten investoijien, energiatalouden toimijoiden ja sähkön suurkuluttajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Olemme vuosien mittaan

kehittäneet institutionaalista ja teollista pääomaa koskevan vankan osaamisen.

Pitkäaikaiset arvot
OX2 kehittää jatkuvasti uusia hankkeita yrityksen hankesalkun sisältäessä tuulivoimaa yli 2000 MW edestä. Rakennamme tuulivoimaa erityisesti ympäristötekijät ja lähiasukkaat huomioiden tuulisille ja hyvän tuottavuuden takaaville paikoille. Perimmäisenä tavoitteenamme on luoda liiketoiminnassa ja teollisella alalla saamiemme kokemuksen kautta pitkäjännitteistä arvoa asiakkaita varten rakentamissamme ja ylläpitämissämme tuulivoimaloissa.

Lue esitteemme: Kohti tulevaisuuden energiaa. Projekti-ideasta valmiiseen tuulipuistoon.

Tuulivoima on monivaiheinen prosessi

OX2:n hankekehittämisen prosessi.

OX2:n hankekehittämisen prosessi. Klikkaa kuvaa sen suurentamiseksi.

Jaa
× -