Ammattimainen ylläpito optimoi tuotantoa

OX2 vastaa noin 1 100 MW kaupallisesta ja teknisestä ylläpidosta. Se käsittää yli 340 tuulivoimalaa, jotka tuottavat noin 3,5 TWh vuosittain. Käsittelemme kaikkia omistajalle tärkeitä kysymyksiä ja tähtäämme mahdollisimman hyvään kannattavuuteen ja ongelmattomaan omistukseen.

Tuulivoimalan valmistuttua ja ollessa käytössä OX2:n ylläpitotiimi ottaa huolehtiakseen sen päivittäisen valvonnan. Tiimillä on laaja kokemus erilaisista energialaitoksista, ja se on tuulivoiman asiantuntija.

Korkea tuotanto ja toimintakelpoisuus
Asiakkaisiimme kuuluu OX2:n rakentamien tuulivoimaloiden omistajia, joiden ostosopimus sisältää ylläpidon. Ylläpitosopimuksen joukossa on myös kolmannen osapuolen

kehittämien ja rakentamien tuulivoimaloiden omistajia. Korkean tuotannon ja käytettävyyden turvaamisen tarkoituksena on kannattavuuden maksimoiminen. Samalla omistajien taakkaa vähennetään, ja he saavat keskittyä omaan liiketoimintaansa.

Asiakkaan valvontamahdollisuudet
Asiakkaalla on mahdollisuus milloin tahansa kirjautua valvontajärjestelmäämme ja tarkastaa itse käyttöä, tilastoja sekä reaaliajassa tapahtuvaa tuotantoa.

OX2:n ylläpitotiimin työhön sisältyy muun muassa:

• Käytön ja tuotannon seuranta
• Suorituskyvyn ja toimintakelpoisuuden optimointi
• Tekninen ylläpito ja tarkastukset
• Tuulivoimaloiden kaukovalvonta omasta valvontakeskuksesta käsin

• Taloudellinen ja hallinnollinen käsittely
• Riskien hallinta
• Sopimusten hallinta

Jaa
× -