Kannattavuutta kokemuksen kautta

OX2 on paikallisen läsnäolon, yli 20 vuoden kokemuksen ja vakiintuneiden prosessien kautta saavuttanut perusteellisen markkinatuntemuksen, joka on merkittävä kilpailuetu tuulivoimaa kehitettäessä. OX2 mahdollistaa monia hankkeita, jotka eivät muuten toteutuisi.

Pystymme aikaisessa vaiheessa tunnistamaan mutkikkaan tuulivoimahankkeen potentiaalin ja riskit. Osaamme myös arvioida hankkeen toteutuksen vaatiman tehokkaimman prosessin. Se on aikaa vievä ja merkitsee tiivistä yhteydenpitoa esimerkiksi lupaviranomaisten, kunnan edustajien, maanomistajien, verkkoyhtiöiden ja lähiasukkaiden kanssa.

Perusteellista optimointia
Teemme samanaikaisesti tuulimittauksia, joita analysoimme viimeisimmän tekniikan ja täsmällisimpien mallien avulla. Tuulipuiston tehon ja tuotannon optimointi vaatii jatkuvaa teknisten ratkaisujen ja suunnittelun parissa tehtävää työtä.

OX2 on rakentanut tuulivoimaa yli 20 vuoden ajan. Lue hankkeistamme.

Räätälöidyt hankkeet
Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan sijoittajien ja yhteistyökumppaneiden tarpeiden mukaan. Kehitämme monet hankkeista alusta pitäen, mutta saatamme myös hankkia niitä paikallisilta kehittäjiltä. Vaatimuksenamme on kuitenkin, että niillä on samat edellytykset kehittyä osaksi Pohjoismaiden tuottavimpia hankkeita.

Kyläraha – kun tuulivoimalat saapuvat kylään
OX2 noudattaa liiketoimintamallia, jossa ympäristövastuu ja taloudellinen kehitys kulkevat käsi kädessä. Näin yhtiö myös ottaa vastuun kylistä, joihin se rakentaa tuulivoimaa. Kylillä, joiden naapurustoon rakennetaan tuulivoimaloita, on mahdollisuus saada taloudellista tukea, ns. kylärahaa. Olemme laatineet kylärahasta esitteen, josta kerromme muutaman esimerkin avulla, mistä oikein on kyse ja miten kyläsi voi siitä hyötyä.

Jaa
× -