Tehokas oikeaan aikaan ja hintaan tapahtuva rakentaminen

Kokenut rakennustiimimme kytketään aikaisessa vaiheessa hankkeeseen tuulivoimalan suunnittelun, tehon ja kustannusten optimoimiseksi.

Rakennustiimillä on kokemusta suurehkoista kansainvälisistä infrastruktuurihankkeista, ja se työskentelee laajojen prosessien ja järjestelmien avulla turvatakseen hankkeiden aikataulun ja budjetin. Tässä OX2:lla on lyömätön rataennätys.

Laajat hankinnat
OX2 suorittaa laajoja muun muassa tuulivoimaloita ja infrastruktuuria sisältäviä hankintoja, ja on yhteistyössä tunnettujen toimittajien kanssa. OX2 valvoo sen jälkeen tuulivoimalan rakentamista, joka tavallisesti kestää noin 12 kuukautta.

Hallinnointikin hoituu
Kun tuulipuisto on rakennettu ja otettu käyttöön, OX2:n hallinnointitiimi ottaa vastuun sen kaupallisesta ja teknisestä hallinnoinnista.

Hyvä keskusteluyhteys
Otamme kussakin hankkeessa laajasti huomioon monia eri tekijöitä – kuten alueen lähiympäristön, kulttuuriperinnön ja käyttötarkoituksen, minkä johdosta asianomaiset, esimerkiksi lupaviranomaiset, kunnan edustajat, maanomistajat ja lähiasukkaat osallistetaan aikaisessa vaiheessa prosessiin.

Nähdä elokuvan Ajoksen tuulipuisto – repowering-hanke

OX2 on aloittanut Ajoksen tuulipuiston rakennustyöt Kemissä, Pohjois-Suomessa. Kyseessä on ns. repowering-hanke. Kymmenen merellä ja maalla pitkin rannikkoa sijaitsevaa tuulivoimalaa korvataan nykyaikaisilla tuulivoimaloilla. Lisäksi maalle rakennetaan kolme uutta tuulivoimalaa. Vuonna 2017 tämä uudistettu 13 voimalan tuulipuisto alkaa tuottaa aiempaan verrattuna kaksinkertaisen määrän uusiutuvaa sähköä.

Jaa
× -