OX2 Rämsberget

Tuulivoima on tulevaisuuden energiaa

Energiasektori on eräs suurimmista globaalin ympäristötuhon syistä. Tuulivoimalla pystymme kääntämään kehityksen lisäämällä uusiutuvan energian osuutta.

Tuulivoima ei ole vain täysin puhdasta, vaan myös kustannustehokasta. Riippumattomat maailmanlaajuiset tutkimukset osoittavat, että uudet investoinnit maksavat usein vähemmän kilowattituntia kohden kuin vastaavat ydinvoimaan tehdyt panostukset, joita myös joissakin yhteyksissä kuvataan vähähiilisenä ja ympäristöystävällisenä energialähteenä.

Suuri kehityspotentiaali
Pohjolassa vallitsevat eräät maailman parhaimmista tuuliolosuhteista. Moniin

muihin maihin verrattuna olemme kuitenkin tänään pitkälti jäljessä tuulivoiman rakentamisessa. Suomessa lasketaan valmiin tuulivoiman tehon olevan 2 000 MW vuonna 2020, mikä merkitsee n. 600 tuulivoimalan rakentamista. Saksan tuulivoima tuottaa vuosittain Ruotsin ydinvoimaa vastaavan määrän sähköä. Ruotsin poliittisena tavoitteena on lisätä tuulivoimaloiden määrää Ruotsissa nykyisistä noin 2 000 noin 5 000 vuonna 2020, mikä vastaa yhtä montaa tuulivoimalaa kuin Tanskassa tänään.

 

Jaa
× -