Lähtöviivalta maaliin

Tuulivoiman rakentaminen on työläs hanke, joka vaatii teknistä osaamista, keskusteluyhteyttä ja itsepäisyyttä. Tornin osien ja roottorin lapojen paikoilleen saanti on vaatinut monien tuntien keskusteluja, neuvotteluja ja tuulimittauksia. Lupaprosessi saattaa viedä paljon aikaa. Alla oleva teksti antaa kuvauksen tuulivoimalan rakentamisesta lähtöviivalta maaliin.

Tuulimittaukset ja kokemus
Aluksi OX2:n on löydettävä paikka, jossa tuulee kunnolla. Se tapahtuu tutkimalla aiempia hankkeita sekä mittaamalla tuulta. Koska aloimme mitata tuulta jo 1990-luvun keskellä, OX2:n suunnittelu perustuu laajaan kokemuspankkiin. Paikalla suoritetut tuulimittaukset ovat erittäin tärkeitä Ruotsissa ja Suomessa sen johdosta, että maasto on hyvin vaihtelevaa, kumpuilevaa ja metsäistä. OX2 on toteuttanut useampia tuulimittauksia kuin mikään muu tuulivoima-alan toimija Ruotsissa. Voidaksemme olla täysin varmoja paikan sopivuudesta tuulivoimalle, tuulimittauksia on tehtävä vähintään 12 kuukauden ajan.

Tuulivoiman rakentamisen kannattavuus vaatii vähintään 6,5 sekuntimetrin keskimääräistä tuulisuutta. OX2 tavoittelee aina vähintään 7 sekuntimetrin tuulisuutta n. 80 metrin napakorkeudella maan pinnasta. Jokaisella kymmenesosan sekuntimetrillä on suuri merkitys. Kaksinkertaistunut tuulen nopeus ei tuota kaksinkerroin energiaa vaan kahdeksankertaisesti!

Tuulimittauksia voidaan suorittaa siten, että mittausinstrumentti asennetaan paikalliseen telemastoon, tai alueelle pystytetään tuulenmittausmasto.  Maston pystyttäminen vaatii Ilmailuviraston ja joissakin tapauksissa puolustusvoimien hyväksyntää. Jotkut kunnat vaativat myös rakennuslupaa. Tuulimittaus voidaan suorittaa myös Sodar-järjestelmällä. Varustus sijoitetaan maaperälle, jossa se toimii kaikuluotaukseen perustuvana tutkana radioaaltojen sijaan.

Muuallakin kuin rannikoilla!
Tuulivoimalat pystytettiin aiemmin yksinomaan rannikolle. Tuulimittausten avulla on pystytty löytämään uusia mielenkiintoisia paikkoja. Norrlandin sisämaa ja Svealandin määrätyt osat ovat osoittautuneet olevansa mainioita paikkoja tuulivoiman kannalta.

Vuorokeskustelu ja sopimukset
Määrätyn alueen osoittauduttua tuulivoimalle sopivaksi sillä olevien intressien kartoitus käynnistetään. OX2 työskentelee viimeisimmän GIS-järjestelmän (Geographical Information Systems) avulla selvittääkseen, onko alueella luonnonsuojelualueita, lentokenttiä, arkeologisia kohteita ja niin edelleen. Näiden tietojen pohjalta käynnistämme vuorokeskustelun eri sidosryhmien kanssa. Hitaasti mutta varmasti saadaan esille bruttoalue, jolle tuulivoimala voidaan sijoittaa. Sen jälkeen otamme yhteyttä maanomistajiin ja teemme lopulta sopimusehdotuksen.

Loppumaton matka lähiasukkaiden kanssa
Prosessin aikana lähetämme kirjeitse tietoja kaikille lähiasukkaille. OX2 kutsuu myös kokouksiin, joissa kerromme tuulivoimasta, prosessista ja vastaamme kysymyksiin. Lähiasukkaiden suhtautuminen on tavallisesti myönteistä ennen kaikkea ympäristösyistä, mutta myös sen johdosta, että tuulivoima tuo paikkakunnalle työpaikkoja.

Lupaprosessi sitouttaa monia
Tarvittavien lupien saamisessa teemme tiivistä yhteistyötä kunnan kanssa rakennuslupaprosessin ja YVA:n tiimoilta. Prosessi saattaa olla hyvin pitkäaikainen, ja dokumentointi ylittää useita satoja sivuja. Meidän pitää usein käyttää asiantuntija-apua selvittäessämme tuulivoiman vaikutusta alueen linnustoon. Se vaatii valppautta ja usein riippumattomien tutkimusten tarkastelua. OX2 tukee joskus itse tutkimusta rahoittamalla esimerkiksi eri hankkeita. Ennen lupaprosessin valmistumista olemme myös alkaneet tutkia paikkaan ja tuulioloihin parhaiten sopivaa tuulivoimalatyyppiä. Kun lupaprosessi on päättynyt, tuulivoimaloiden lopullinen sijainti lyödään lukkoon. Vasta sen jälkeen käynnistämme rakentamisen, jonka tuloksena tuulesta saadaan sähköä.

Jaa
× -