Rotorblad

Tuulivoima ja turvallisuus

Uusiutumattomiin energialähteisiin verrattuna tuulivoima ei luo käyttöaikanaan vaarallista jätettä tai vahingoittavia päästöjä. Sen johdosta tuulivoima on turvallinen ja pitkäaikaisesti kestävä energiaratkaisu.

Mekaaninen myrskysäätö
Tuulivoimala alkaa tuottaa sähköä, kun tuulenvoima on noin 4 m/s. Korkein tuotanto saavutetaan tuulenvoiman ollessa n. 12 – 13 m/s. Tuulivoimala tuottaa silloin nk. nimellistehollaan. Tuulen lisääntyessä enemmän lavat kääntyvät vähän ”liian” tuulen päästämiseksi ohi, jolloin tuulivoimalaa ja generaattoria suojellaan suurelta kuormitukselta. Tuulivoimala tuottaa enimmäistehollaan tuulen nopeuden ollessa n. 25 m/s, jonka jälkeen kysymys on myrskystä. Siinä vaiheessa automaattiset mekaaniset jarrut pysäyttävät tuulivoimalan samalla, kun lavat kääntyvät tuulesta pois.

Pysäytetty tuulivoimala on suunniteltu kestämään n. 60 sekuntimetrin tuulen nopeutta. Nykyaikaisen tuulivoimalan tekninen elinikä on tavallisesti 20 – 30 vuotta.

Roottorilapojen jäisyys
Tuulivoimaloita ympäröivällä alueella saa liikkua vapaasti, ja aiempaa toimintaa kuten esim. metsästystä ja marjastusta voidaan jatkaa tavalliseen tapaan. Talvisin säätilan liikkuessa nollan paikkeilla pitää

kuitenkin noudattaa varovaisuutta, koska roottorilavoista irtoavan jään riski lisääntyy silloin. Jos roottorilavoille kiinnittyy jäätä, tuulivoimala pysäytetään automaattisesti sen johdosta, että tuulivoimala tuntee jään aiheuttaman epätasapainon. Roottorilavoille kerääntynyt jää putoaa sen jälkeen useimmiten suoraan tuulivoimalan alapuolelle. Monet turbiinien valmistajat työskentelevät myös aktiivisesti kehittääkseen erilaisia roottorilapojen jäätymistä estäviä järjestelmiä, mikä lisää turvallisuutta talvisaikaan.

Tuulivoimalan omistaja vastaa turvallisuudesta, ja hänen tehtävänään on varoittaa tuulivoimala-alueen riskeistä, mikä tapahtuu useimmiten kylteillä, jotka kiinnittävät yleisön huomion varovaisuuteen talvisaikaan.

Turvallisuusetäisyys
Ruotsin lainsäädäntö ei sisällä määräystä yleisestä turvallisuusetäisyydestä tai etäisyydestä rakennuksiin tuulivoimalaa rakennettaessa. Luvanmyöntävän viranomaisen vastuulla on arvioida mahdollisen turvallisuusetäisyyden tarve sekä, onko syytä tehdä riskianalyysi.

Jaa
× -