Vår energi
tar aldrig slut

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid.

OX2 i Finland

Vår energi tar aldrig slut

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid.

OX2 i Finland

Våra projekt i Finland

Den finska projektportföljen utvecklas löpande efter marknadens behov och förutsättningar. Goda vindförhållanden, väl anpassad infrastruktur och lokalt stöd för projekten är exempel på viktiga faktorer att uppnå detta.

Våra projekt i Finland

Våra projekt i Finland

Den finska projektportföljen utvecklas löpande efter marknadens behov och förutsättningar. Goda vindförhållanden, väl anpassad infrastruktur och lokalt stöd för projekten är exempel på viktiga faktorer att uppnå detta.

Våra projekt i Finland

Från projekt-
utveckling till förvaltning

OX2 arbetar med alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering; från projektutveckling alternativt förvärv av projekträttigheter, via finansiering, försäljning och uppförande, fram till teknisk och kommersiell förvaltning.

Vår verksamhet

Utveckling

Vår erfarenhet av vindkraftsprojektutveckling internationellt sedan 2004 och i Finland sedan 2012 garanterar oss en stark marknadskännedom och projektportfölj.

Finansiering

Tack vare sina omfattande kunskaper om finansieringsmarknaden och förutsättningarna för investeringar i vindkraft har OX2 realiserat över 2,5 GW vindkraft under de senaste 16 åren.

Byggnation

OX2 bygger vindkraftsanläggningar på totalentreprenad och erbjuder marknaden möjligheter att investera i nyckelfärdiga projekt.

Förvaltning

Våra omfattande tjänster inom teknisk och kommersiell förvaltning säkerställer lönsam produktion och effektiv drift av vindkraftverk.

Hållbara investeringar

OX2 har som målsättning att erbjuda investerare de mest lönsamma vindkraftsanläggningarna på de marknader vi verkar. Många av OX2:s kunder är återkommande t.ex. IKEA, Allianz, Google och Aquila Capital. Möt våra kunder och partners.

Alla case

Byggnation

Metsälamminkangas skapade arbetstillfällen och företagsamhet i Vaala-området

Läs mer

Finansiering

Säkring av intänkterna via PPA

Läs mer

Ett jobb för framtiden

Att arbeta på OX2 innebär att du får vara med och skapa förutsättningarna för vår tids största omställning - övergången till en hållbar energiproduktion. Vi söker ständigt efter nya talanger som kan hjälpa oss att vidareutveckla vår verksamhet. Besök vår karriärsida på vår globala webbplats för att komma i kontakt med oss.

Karriärsida (på engelska)

Ett jobb för framtiden

Att arbeta på OX2 innebär att du får vara med och skapa förutsättningarna för vår tids största omställning - övergången till en hållbar energiproduktion. Vi söker ständigt efter nya talanger som kan hjälpa oss att vidareutveckla vår verksamhet. Besök vår karriärsida på vår globala webbplats för att komma i kontakt med oss.

Karriärsida (på engelska)