Vår energi
tar aldrig slut

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid. 

OX2 i Finland

Vår energi tar aldrig slut

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid. 

OX2 i Finland

Storskalig
vindkraft

OX2 har uppfört en betydande andel av den storskaliga landbaserade vindkraften i Norden. Under resans gång har bolaget byggt upp en gedigen industriell branscherfarenhet, men även kunskap om finansiering ifrån institutionellt och industriellt kapital.

Våra projekt i Finland

Nordens största subventionsfria vindkraftsprojekt

Med en total installerad effekt om drygt 107 MW är Castle det hittills största subventionsfria vindkraftsprojektet i Norden. Projektet såldes till IKEA Finland i slutet av 2018 och OX2 har totalentreprenadansvar under byggnationen som pågår fram till början av 2020.

Byggnation av projekt Castle (107,4 MW) i Finland pågår fram till 2020.

1 500 MW

OX2 utför löpande screening av nya vindkraftsprojekt. Vi utvecklar nära samarbeten med lokala projektörer inför förvärv av projekträttigheter och vår projektportfölj omfattar 1 500 MW vindkraft under utveckling i Finland.

312 MW

OX2 har uppfört en betydande andel av den storskaliga landbaserade vindkraften i Norden. Just nu har vi drygt 340 MW vindkraft under byggnation i Finland.

102 MW

Med Nordens största förvaltningsportfölj och lång erfarenhet av att förvalta turbiner kan OX2 säkerställa en hög tillgänglighet, få driftstopp och god produktion. I Finland förvaltar OX2 30 vindkraftverk (102 MW).

Från projekt-
utveckling till
teknisk och
kommersiell
förvaltning

OX2 arbetar med alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering; från projektutveckling alternativt förvärv av projekträttigheter, via finansiering, försäljning och uppförande, fram till teknisk och kommersiell förvaltning.

Vår verksamhet

Utveckling

Med lokal närvaro, över 15 års erfarenhet och etablerade processer har OX2 en ingående marknadskännedom och en stark projektportfölj.

Finansiering

Över 2,6 miljarder euro har investerats i vindraft som utvecklats och byggts av OX2.

Byggnation

OX2 bygger vindkraft på totalentreprenad och erbjuder marknaden möjligheter att investera i nyckelfärdiga

Förvaltning

OX2 erbjuder ett komplett utbud av tjänster för teknisk och kommersiell förvaltning såsom produktionsanalys, driftoptimering, övervakning och ekonomi.

Hållbara
investeringar

OX2 har som målsättning att erbjuda investerare de mest lönsamma vindkraftsanläggningarna på de marknader vi verkar. Många av OX2:s kunder är återkommande t.ex. IKEA, Allianz, Google och Aquila Capital. Möt våra kunder och partners.

Alla case

Förvaltning

Ajos vindpark – IKEA:s första investering i Finland är ett repowering-projekt

Läs mer

Finansiering

Säkring av intänkterna via PPA

Läs mer

2019 - fortsatt hög aktivitet i Norden

2019 var ett rekordår på många sätt. Under tredje och fjärde kvartalet 2019 byggde OX2 14 vindparker i Norden med över 1 GW i kapacitet och en investeringsvolym på cirka 12 miljarder kronor.

Årsredovisning 2019

2019 - fortsatt hög aktivitet i Norden

2019 var ett rekordår på många sätt. Under tredje och fjärde kvartalet 2019 byggde OX2 14 vindparker i Norden med över 1 GW i kapacitet och en investeringsvolym på cirka 12 miljarder kronor.

Årsredovisning 2019

Om OX2

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat over 2 GW vindkraft i Norden. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2018 uppgick till 413 miljoner euro. För mer information besök vår globala webbplats.

Om oss (på engelska)

Om OX2

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat over 2 GW vindkraft i Norden. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2018 uppgick till 413 miljoner euro. För mer information besök vår globala webbplats.

Om oss (på engelska)

Ett jobb för framtiden

Att arbeta på OX2 innebär att du får vara med och skapa förutsättningarna för vår tids största omställning - övergången till en hållbar energiproduktion. Vi söker ständigt efter nya talanger som kan hjälpa oss att vidareutveckla vår verksamhet. Besök vår Career sida på vår globala site för att komma i kontakt med oss.

Career sida (på engelska)

Ett jobb för framtiden

Att arbeta på OX2 innebär att du får vara med och skapa förutsättningarna för vår tids största omställning - övergången till en hållbar energiproduktion. Vi söker ständigt efter nya talanger som kan hjälpa oss att vidareutveckla vår verksamhet. Besök vår Career sida på vår globala site för att komma i kontakt med oss.

Career sida (på engelska)