Elektrifieringen behöver stöd av havsbaserad vindkraft

OX2 vill vara med och utveckla ren finländsk havsbaserad vindkraft. Vårt samhälle elektrifieras i snabb takt framförallt inom industri och trafik, men även när det gäller uppvärmning av fastigheter. Förändringarna förutsätter fördubblad elproduktion jämfört med dagens nivå, dessutom måste elförbrukningen vara förnybar. Detta innebär mer vindkraft, som uppskattningsvis kommer att öka från nuvarande cirka 10 terawattimmar till 120 terawattimmar. Vindkraft bör dock ses med nya ögon i Finland – utan havsområden med goda vindförhållanden kommer inte de uppsatta målen för elproduktion att uppnås.


OX2 vill vara med och utveckla ren finländsk havsbaserad vindkraft. Vårt samhälle elektrifieras i snabb takt framförallt inom industri och trafik, men även när det gäller uppvärmning av fastigheter. Förändringarna förutsätter fördubblad elproduktion jämfört med dagens nivå, dessutom måste elförbrukningen vara förnybar. Detta innebär mer vindkraft, som uppskattningsvis kommer att öka från nuvarande cirka 10 terawattimmar till 120 terawattimmar. Vindkraft bör dock ses med nya ögon i Finland – utan havsområden med goda vindförhållanden kommer inte de uppsatta målen för elproduktion att uppnås.


Stora vindkraftsparker ryms inom de ekonomiska zonerna

Den havsbaserade vindkraften avgör den största delen av de klimatmål och utsläppsminskningar som Marins regering ställt upp. Utöver att havsbaserad vindkraft ökar vindkraftkapaciteten på ett oöverträffat sätt blir den också genom teknikutvecklingen det mest fördelaktiga sättet att producera el. När det gäller havsbaserad vindkraft måste även potentialen i den ekonomiska zonen på öppet hav utnyttjas, eftersom det är möjligt att genomföra större projekt där än på land. Båda de vindkraftsprojekt som nu planeras på öppet hav skulle till sin elproduktion motsvara effekten i ett kärnkraftverk.
Med den ekonomiska zonen avses ett område som börjar från den yttre gränsen för territorialvattnet och slutar vid Finlands yttre statsgräns. Finland har rätt att undersöka naturresurserna i den ekonomiska zonen och utnyttja zonen ekonomiskt. Tillstånd för undersökning, utnyttjande och byggande beviljas av statsrådet.
I många avseenden krävs samma myndighetsförfaranden för havsbaserade vindkraftsprojekt inom den ekonomiska zonen som för projekt inom territorialvattnet eller på fastlandet, det vill säga MKB-process, vattentillstånd, utlåtande från försvarsmakten samt tillstånd i anslutning till anslutningskablar.

Stora vindkraftsparker ryms inom de ekonomiska zonerna

Den havsbaserade vindkraften avgör den största delen av de klimatmål och utsläppsminskningar som Marins regering ställt upp. Utöver att havsbaserad vindkraft ökar vindkraftkapaciteten på ett oöverträffat sätt blir den också genom teknikutvecklingen det mest fördelaktiga sättet att producera el. När det gäller havsbaserad vindkraft måste även potentialen i den ekonomiska zonen på öppet hav utnyttjas, eftersom det är möjligt att genomföra större projekt där än på land. Båda de vindkraftsprojekt som nu planeras på öppet hav skulle till sin elproduktion motsvara effekten i ett kärnkraftverk.
Med den ekonomiska zonen avses ett område som börjar från den yttre gränsen för territorialvattnet och slutar vid Finlands yttre statsgräns. Finland har rätt att undersöka naturresurserna i den ekonomiska zonen och utnyttja zonen ekonomiskt. Tillstånd för undersökning, utnyttjande och byggande beviljas av statsrådet.
I många avseenden krävs samma myndighetsförfaranden för havsbaserade vindkraftsprojekt inom den ekonomiska zonen som för projekt inom territorialvattnet eller på fastlandet, det vill säga MKB-process, vattentillstånd, utlåtande från försvarsmakten samt tillstånd i anslutning till anslutningskablar.

Havsbaserad vindkraft gör framtida megainvesteringar möjliga

Havsbaserad vindkraft har en nyckelroll i Finlands arbete mot klimatförändringen och i elektrifieringen av vårt land. Datacentraler, elektrifiering av industriprocesser och produktion av grönt väte kräver en väldig mängd förnybar elproduktion. Om Finland vill vara med och konkurrera om dessa investeringar är havsbaserad vindkraft det mest konkurrenskraftiga sättet att producera förnybar el i slutet av detta årtionde. På andra platser i Europa finns gott om motsvarande projekt med havsbaserad vindkraft och även inom Sveriges ekonomiska zon har projekten hunnit långt.
Under de kommande tio åren ger havsbaserad vindkraft tusentals nya arbetstillfällen i Finland: enligt beräkningar kan bygget av 10 000 MW havsbaserad vindkraft ge tiotusentals nya arbetstillfällen i Finland.

Havsbaserad vindkraft gör framtida megainvesteringar möjliga

Havsbaserad vindkraft har en nyckelroll i Finlands arbete mot klimatförändringen och i elektrifieringen av vårt land. Datacentraler, elektrifiering av industriprocesser och produktion av grönt väte kräver en väldig mängd förnybar elproduktion. Om Finland vill vara med och konkurrera om dessa investeringar är havsbaserad vindkraft det mest konkurrenskraftiga sättet att producera förnybar el i slutet av detta årtionde. På andra platser i Europa finns gott om motsvarande projekt med havsbaserad vindkraft och även inom Sveriges ekonomiska zon har projekten hunnit långt.
Under de kommande tio åren ger havsbaserad vindkraft tusentals nya arbetstillfällen i Finland: enligt beräkningar kan bygget av 10 000 MW havsbaserad vindkraft ge tiotusentals nya arbetstillfällen i Finland.

OX2 är expert på att bygga vindkraftverk

För stora projekt inom den ekonomiska zonen förutsätts hög kompetens och att företagen har förmåga att genomföra projekten på ett kontrollerat och miljövänligt sätt. Som den ledande producenten av vindkraft i Europa har vi erfarenhet av utveckling och genomförande av vindkraft. Vi har skaffat oss kompetens inom havsbaserad vindkraft och dessutom har vi ett omfattande nätverk av konsulter och samarbetsparter. Med samarbete kan vi genomföra projekten snabbt och kontrollerat.

Halla

Laine

OX2 är expert på att bygga vindkraftverk

För stora projekt inom den ekonomiska zonen förutsätts hög kompetens och att företagen har förmåga att genomföra projekten på ett kontrollerat och miljövänligt sätt. Som den ledande producenten av vindkraft i Europa har vi erfarenhet av utveckling och genomförande av vindkraft. Vi har skaffat oss kompetens inom havsbaserad vindkraft och dessutom har vi ett omfattande nätverk av konsulter och samarbetsparter. Med samarbete kan vi genomföra projekten snabbt och kontrollerat.

Halla

Laine