Se filmen om repowering i Ajos

News ⎜2016-07-18

Nu byggs Ajos vindpark, första etappen

OX2 har startat byggnationen av Ajos vindpark i norra Finland. Det är ett sk. repowering-projekt. Tio vindkraftverk som befinner sig i havet och längs med strandkanten håller på att bytas ut mot moderna vindkraftverk. Dessutom byggs tre nya verk på land. 2017 kommer den nya parken med 13 vindkraftverk att producera dubbelt så mycket förnybar el som den gjorde tidigare.