Från start till oändling energi

Vår kompetens täcker hela värdekedjan, från förvärv av projekträttigheter och projektutveckling till finansiering, upphandling och byggnation och vidare till teknisk och kommersiell förvaltning.


Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 genom åren realiserat över 2 GW vindkraft och har idag en stark projektportfölj, vilket etablerar oss som en av de ledande aktörerna inom förnybar kraftproduktion i Europa.


Från start till oändling energi

Vår kompetens täcker hela värdekedjan, från förvärv av projekträttigheter och projektutveckling till finansiering, upphandling och byggnation och vidare till teknisk och kommersiell förvaltning.


Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 genom åren realiserat över 2 GW vindkraft och har idag en stark projektportfölj, vilket etablerar oss som en av de ledande aktörerna inom förnybar kraftproduktion i Europa.


Att etablera vindkraft — en
process i flera steg

Utveckling

 • Screening och samarbeten med projektutvecklare
 • Förvärv av projekträttigheter
 • Vindmätningar och effektberäkningar
 • Markarrenden och lokal dialog
 • Tillståndsprocesser
 • Säkerställande av kraftnätsanslutningar

Finansiering

 • Säkring av kapital
 • Offtake lösningar
 • Transaktioner
 • Kontinuerlig marknadsanpassning

Byggnation

 • Upphandling av entreprenörer och leverantörer
 • Byggnation av vindparken
 • Hantering av intressenter och rapportering
 • Tester av turbiner och produktionssystem

Förvaltning

 • Produktionsoptimering
 • Besiktningar och produktionsanalyser
 • Driftövervakning
 • Avtalsförvaltning
 • HSE-samordning
 • Ekonomi och SPV-administration

Utveckling

 • Screening och samarbeten med projektutvecklare
 • Förvärv av projekträttigheter
 • Vindmätningar och effektberäkningar
 • Markarrenden och lokal dialog
 • Tillståndsprocesser
 • Säkerställande av kraftnätsanslutningar

Finansiering

 • Säkring av kapital
 • Offtake lösningar
 • Transaktioner
 • Kontinuerlig marknadsanpassning

Byggnation

 • Upphandling av entreprenörer och leverantörer
 • Byggnation av vindparken
 • Hantering av intressenter och rapportering
 • Tester av turbiner och produktionssystem

Förvaltning

 • Produktionsoptimering
 • Besiktningar och produktionsanalyser
 • Driftövervakning
 • Avtalsförvaltning
 • HSE-samordning
 • Ekonomi och SPV-administration

OX2 har realiserat cirka 2,5 GW vindkarft under de senasta 16 åren.

Case: Utveckling

Utveckling

Projektutveckling

Veli-Pekka Alkula

+358 50 338 9379 veli-pekka.alkula@ox2.com

Utveckling

OX2 har realiserat cirka 2,5 GW vindkarft under de senasta 16 åren.

Projektutveckling

Veli-Pekka Alkula

+358 50 338 9379 veli-pekka.alkula@ox2.com
Case: Utveckling

Finansiering

Finansiering

Johannes Brunila

+358 40 091 3788 johannes.brunila@ox2.com

OX2 har unik erfarenhet av omfattande investeringar i vindparker.

Case: Finansiering

Finansiering

OX2 har unik erfarenhet av omfattande investeringar i vindparker.

Finansiering

Johannes Brunila

+358 40 091 3788 johannes.brunila@ox2.com
Case: Finansiering

Under tredje kvartalet år 2021 hade OX2 1 006 MW vindkraft under byggnation.

Case: Byggnation

Byggnation

Byggnation

Eero Länsimäki

+358 50 522 5432 eero.lansimaki@ox2.com

Byggnation

Under tredje kvartalet år 2021 hade OX2 1 006 MW vindkraft under byggnation.

Byggnation

Eero Länsimäki

+358 50 522 5432 eero.lansimaki@ox2.com
Case: Byggnation

Förvaltning

Teknisk och kommersiell förvaltning

Matti Palosaari

+358 44 292 8982 matti.palosaari@ox2.com

Teknisk inspektion i Glötesvålen vindpark (90 MW) i Sverige.

Case: Förvaltning

Förvaltning

Teknisk inspektion i Glötesvålen vindpark (90 MW) i Sverige.

Teknisk och kommersiell förvaltning

Matti Palosaari

+358 44 292 8982 matti.palosaari@ox2.com
Case: Förvaltning

Vill du veta mer om oss?

OX2 har tagit sig an en av vår tids största utmaningar. Genom att öka tillgången på förnybar energi driver bolaget ständigt utvecklingen mot ett gemensamt mål - en hållbar framtid. Besök vår globala site på engelska för mer information.

Om oss (på engelska)

Vill du veta mer om oss?

OX2 har tagit sig an en av vår tids största utmaningar. Genom att öka tillgången på förnybar energi driver bolaget ständigt utvecklingen mot ett gemensamt mål - en hållbar framtid. Besök vår globala site på engelska för mer information.

Om oss (på engelska)