Från start till oändling energi

Vår kompetens täcker hela värdekedjan, från förvärv av projekträttigheter och projektutveckling till finansiering, upphandling och byggnation och vidare till teknisk och kommersiell förvaltning.


Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 genom åren realiserat över 2 GW vindkraft och har idag en stark projektportfölj, vilket etablerar oss som en av de ledande aktörerna inom förnybar kraftproduktion i Europa.


Från start till oändling energi

Vår kompetens täcker hela värdekedjan, från förvärv av projekträttigheter och projektutveckling till finansiering, upphandling och byggnation och vidare till teknisk och kommersiell förvaltning.


Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 genom åren realiserat över 2 GW vindkraft och har idag en stark projektportfölj, vilket etablerar oss som en av de ledande aktörerna inom förnybar kraftproduktion i Europa.


Att etablera vindkraft — en
process i flera steg

Utveckling

 • Screening och samarbeten med projektutvecklare
 • Förvärv av projekträttigheter
 • Vindmätningar och effektberäkningar
 • Markarrenden och lokal dialog
 • Tillståndsprocesser
 • Säkerställande av kraftnätsanslutningar

Finansiering

 • Säkring av kapital
 • Överväganden av offtake och finansiering
 • Hantering av transfereringar
 • Kontinuerlig marknadsanpassning

Byggnation

 • Design och teknisk utformning av vindparken
 • Upphandling av entreprenörer och leverantörer
 • Byggnation av vindparken
 • Hantering av intressenter och rapportering
 • Tester av turbiner och produktionssystem

Förvaltning

 • Produktionsoptimering
 • Besiktningar och produktionsanalyser
 • Driftövervakning
 • Avtalsförvaltning
 • HSE-koordinering
 • Ekonomi och SPV-administration

Utveckling

 • Screening och samarbeten med projektutvecklare
 • Förvärv av projekträttigheter
 • Vindmätningar och effektberäkningar
 • Markarrenden och lokal dialog
 • Tillståndsprocesser
 • Säkerställande av kraftnätsanslutningar

Finansiering

 • Säkring av kapital
 • Överväganden av offtake och finansiering
 • Hantering av transfereringar
 • Kontinuerlig marknadsanpassning

Byggnation

 • Design och teknisk utformning av vindparken
 • Upphandling av entreprenörer och leverantörer
 • Byggnation av vindparken
 • Hantering av intressenter och rapportering
 • Tester av turbiner och produktionssystem

Förvaltning

 • Produktionsoptimering
 • Besiktningar och produktionsanalyser
 • Driftövervakning
 • Avtalsförvaltning
 • HSE-koordinering
 • Ekonomi och SPV-administration

Vy från ett av OX2:s vindkraftsområden.

Case Utveckling

Utveckling

Utveckling

Vy från ett av OX2:s vindkraftsområden.

Case Utveckling

Finansiering

OX2 har realiserat över 2 GW vindkraft under den senaste 15 åren.

Case Finansiering

Finansiering

OX2 har realiserat över 2 GW vindkraft under den senaste 15 åren.

Case Finansiering

Montering av vindkraftverk.

Case Byggnation

Byggnation

Byggnation

Montering av vindkraftverk.

Case Byggnation

Förvaltning

Teknisk inspektion vid Glötesvålen vindpark (90 MW), Sverige

Case Förvaltning

Förvaltning

Teknisk inspektion vid Glötesvålen vindpark (90 MW), Sverige

Case Förvaltning

Vill du veta mer om oss?

OX2 har tagit sig an en av vår tids största utmaningar. Genom att öka tillgången på förnybar energi driver bolaget ständigt utvecklingen mot ett gemensamt mål - en hållbar framtid. Besök vår globala site på engelska för mer information.

Om oss (på engelska)

Vill du veta mer om oss?

OX2 har tagit sig an en av vår tids största utmaningar. Genom att öka tillgången på förnybar energi driver bolaget ständigt utvecklingen mot ett gemensamt mål - en hållbar framtid. Besök vår globala site på engelska för mer information.

Om oss (på engelska)