OX2 köper stort vindkraftsprojekt från LähiTuuli

Press release ⎜2019-07-02

Ajos vindpark (42 MW) i Kemi, Finland byggdes klar 2017

OX2, en ledande utvecklare inom landbaserad vindkraft i Norden, har undertecknat ett förvärvsavtal med LähiTuuli för ett av de största vindkraftsprojekten i Finland. De projekträttigheter som förvärvats via vindkraftsprojektet innebär att OX2 kan bygga en vindpark med 24 vindkraftverk i Norra Österbotten i Finland.

Metsälamminkangas-projektet ligger i Vaala, cirka 120 km sydost om Uleåborg. Projektets totala kapacitet beräknas till cirka 150 MW. Årsproduktionen kommer att motsvara elförbrukningen för cirka 80 000 hushåll (5 000 kWh per hushåll).

”Metsälamminkangas är ett av de största vindkraftsprojekten i Finland. Det kommer att stärka vår position som en ledande vindkraftsaktör i Norden”, säger Teemu Loikkanen, regionchef för Finland och Baltikum hos OX2, och fortsätter: ”Vi har redan påbörjat upphandlingar med leverantörer och förhandlingar om elinköpsavtal och finansiering. Vårt mål är att kunna börja bygga nästa vår, vilket i så fall skulle innebära att vindkraftverken kan installeras sommaren 2021.”

“Metsälamminkangas är ett av de största vindkraftsprojekten i Finland. Det kommer att stärka vår position ” Teemu Loikkanen, regionchef för Finland och Baltikum hos OX2

Projektet har ett bygglov som ingår i områdets allmänna plan och ger tillstånd för uppförande av 24 vindkraftverk. Det högsta vindkraftverket kommer att bli cirka 230 meter och den mark som vindkraftverken ska byggas på är privatägd.

Vindparken Metsälamminkangas kommer att anslutas till det nationella kraftnätet via stationen Vuolijoki genom en utbyggnad på 32 km av den befintliga 110 kV-sektionen av nätet.

LähiTuuli Oy, som utvecklar projektet, är nöjd med avtalet med OX2. ”Metsälamminkangas har varit ett extremt viktigt projekt för oss ända sedan starten och det är roligt att se att det nu går in i nästa fas. Vi anser att det är viktigt att vår vindpark fortsätter att utvecklas hela vägen till elproduktion och detta har varit en avgörande faktor när vi valde ny ägare”, säger Miika Pilli, vd för LähiTuuli Oy.

“Metsälamminkangas har varit ett extremt viktigt projekt för oss ända sedan starten” Miika Pilli, vd för LähiTuuli Oy

Vindkraft i Finland

I slutet av 2018 hade Finland en vindkraftskapacitet på 2 041 MW och 698 vindkraftverk. Förra året stod vindkraften för ungefär 7 procent av elbehovet och utgjorde cirka 9 procent av all el som producerades.

2018 levererade finsk vindkraft motsvarande det årliga behovet av elektricitet för runt 300 000 eluppvärmda villor, dvs. var fjärde villa i Finland.

Källa: Finnish Wind Power Association

Om OX2

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2 GW vindkraft i Norden. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2018 uppgick till 4 136 MSEK. För mer information besök:

Om LähiTuuli Oy

LähiTuuli Oy är ett 100 % finskt, privatägt bolag som utvecklar och äger vindkraftverk över hela landet. LähiTuuli är systerbolag till TuuliSaimaa Oy, som tillhandahåller specialisttjänster inom sektorn för förnybar energi. LähiTuuli Oy startades 2009 och har sitt huvudkontor i Villmanstrand.

För mer information kontakta:

Teemu Loikkanen

OX2, regionchef Finland och Baltikum

+358 50 373 6243 teemu.loikkanen@ox2.com

Miika Pilli

LähiTuuli Oy, VD

+358 50 505 5188 miika.pilli@tuulisaimaa.fi