OX2 och Aquila Capital tecknar avtal om vindpark i Finland

Press release ⎜2017-03-08

Aquila Capital, en ledande europeisk förvaltare av alternativa placeringar, har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om Ykspihlaja vindpark 14,4 MW. Det är det tredje avtalet på kort tid mellan parterna.

Ykspihlaja vindpark med fyra vindkraftverk kommer att byggas i Karleby som ligger ca 10 mil från Vasa. Det är ett av Finlands mest gynnsamma vindlägen med en medelvind på ca 7,7 m/sek vid turbinernas navhöjd. Anläggningen beräknas att producera ca 55 GWh per år efter att den överlämnats till Aquila Capital i början av 2018.

“...vi är glada över ytterligare ett framgångsrikt förvärv i Norden samt vårt långsiktiga samarbete med OX2” Roman Rosslenbroich, VD och grundare på Aquila Capital.

“Till följd av den höga efterfrågan på infrastruktur inom förnybar energi är det viktigt att ligga i framkant vad gäller attraktiva investeringsmöjligheter och vi är glada över ytterligare ett framgångsrikt förvärv i Norden samt vårt långsiktiga samarbete med OX2”, säger Roman Rosslenbroich, VD och grundare på Aquila Capital.

OX2 bygger vindparken på totalentreprenad och kommer därefter även att förvalta parken.

“Vi är glada över ett mycket gott samarbete med Aquila och över att tillsammans kunna tillkännage en tredje affär inom loppet av några månader”, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

OX2 bygger för närvarande fem vindparker om ca 400 MW Norden, varav ca 56 MW i Finland.

Fakta kring Ykspihlaja vindpark:

  • 4 vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter
  • Projektet har en medelvind på ca 7,7 m/sek vid turbinernas navhöjd- Kapacitetsfaktor över 43 procent
  • Förväntad genomsnittsproduktion om ca 55 GWh per år
  • Beräknad driftsättning i slutet av 2017
  • De största underleverantörerna är: Nordex (turbinleverantör), KSBR (anläggningsarbeten), KENET (nätanslutning)

För mer information kontakta:

Paul Stormoen

OX2, CEO

paul.stormoen@ox2.com

Katrin Rosendahl

Aquila Capital

katrin.rosendahl@aquila-capital.com