OX2 och Infracapital tecknar avtal för ett 60 MW vindkraftsprojekt i Finland

Press release ⎜2019-08-19

Ajos vindpark (42 MW) i Kemi, Finland byggdes klar 2017

Infracapital, en del av M&G Prudential som är inriktad på infrastrukturinvesteringar, hartecknat ett förvärvsavtal med OX2 för Kröpuln och Storbacken vindparker. Projektet byggs helt utan subventioner.

Kröpuln vindpark kommer att byggas i Nykarleby och Storbacken vindpark i Vörå. Det blir sju vindkraftverk i respektive park och den totala produktionen beräknas till cirka 206 GWh/år.

Michele Armanini, vd på Infracapital:


 “Vi är mycket nöjda med att tillkännage detta förvärv som kommer att leverera hållbart värde till våra investerare och bidra på ett betydande sätt till förnybar energi i Finland”.

OX2 bygger vindparkerna på totalentreprenad och enligt plan kommer de att överlämnas driftsatta till Infracapital i slutet av 2021. Därefter kommer OX2 att förvalta dem tekniskt och kommersiellt.

“Infracapital är glada över samarbetet med OX2 kring ett projekt som kommer att leverera hållbart värde till våra IGP I investerare” Michele Armanini, vd på Infracapital

“Vi är mycket glada över att ha etablerat en god relation med Infracapital och ser fram emot fortsatt samarbete. I och med detta kontrakt, bygger vi nu sex vindparker utan statligt stöd i Finland, vilket visar att vindkraften kommer att spela huvudrollen i omställningen till en förnybar energisektor”, säger Paul Stormoen, VD för OX2.

”Vindkraft är det billigaste sättet att producera el i Norden. OX2 har gjort stora investeringar i projektutveckling och nyanställningar i Finland för att kunna leverera en stor volym av högkvalitativa vindparker med konkurrenskraftiga elpriser till våra kunder, säger Teemu Loikkanen, chef för OX2 i Finland.

OX2 bygger för närvarande 15 vindparker om ca 973 MW Norden, varav ca 190 MW i Finland.

“Vindkraft är det billigaste sättet att producera el i Norden” Teemu Loikkannen, Landschef Finland

Plan för byggnation

Under hösten 2019 inleds byggnationen med förberedande arbeten. Därefter påbörjas förstärkning av befintliga vägar, byggande av nya vägar samt övriga markarbeten. Gjutning av turbinfundament samt nätarbeten är planerade att ske under våren/sommaren 2020. Leverans av turbindelar inleds hösten 2020. Turbinerna kommer att monteras och driftsättas under 2021.

Fakta kring projektet
  • Kröpuln vindpark: Sju vindkraftverk av modellen Vestas V150 4.3 MW med en totalhöjd om 203 meter
  • Storbacken vindpark: Sju vindkraftverk av modellen Vestas V150 4.3 MW med en totalhöjd om 220 meter
  • Förväntad genomsnittsproduktion om totalt ca 206 GWh per år
  • Beräknad driftsättning i slutet av 2021
  • De största underleverantörerna är: Vestas (turbinleverantör), NCC (anläggningsarbeten), Herrfors (nätanslutning)

För mer information kontakta:

Teemu Loikkannen

Landschef OX2 Finland

+358 50 373 6243 teemu.loikkanen@ox2.com

Tom Murray/David Ison

Mediekontakter Infracapital

+44 20 7353 4200