Dagsmark – Lappfjärd

Dagsmarks vindkraftsprojekt är beläget i Österbotten i Kristinestad, ungefär 4 kilometer öster om stadens centrum.


Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet och utarbetningen av en delgeneralplan inleddes 2014. I MBK-förfarandet undersöktes två projektalternativ som omfattade 55 respektive 53 vindkraftverk med en total höjd på 215 meter och en effekt på 2-5 MW.


Projektplanen har uppdaterats och lämplighetsbedömningar har gjorts utifrån att teknikutvecklingen har lett till större och modernare vindkraftverk på marknaden.


Licenseringen i anslutning till projektet har fortgått genom granskning av en placering av vindkraftverk med en total höjd på maximalt 300 meter på området. Om högre vindkraftverk ska utnyttjas uppgår antalet kraftverk som kan placeras i området till högst 24 st.


NMT-centralen i Södra Österbotten har i september 2018 beslutat att det till följd av ändringarna i projektplanen ska genomföras ett nytt MKB-förfarande.


Projektledare

Niklas Hokka

+358 50 597 7125 niklas.hokka@ox2.com

Dagsmark – Lappfjärd

Dagsmarks vindkraftsprojekt är beläget i Österbotten i Kristinestad, ungefär 4 kilometer öster om stadens centrum.


Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet och utarbetningen av en delgeneralplan inleddes 2014. I MBK-förfarandet undersöktes två projektalternativ som omfattade 55 respektive 53 vindkraftverk med en total höjd på 215 meter och en effekt på 2-5 MW.


Projektplanen har uppdaterats och lämplighetsbedömningar har gjorts utifrån att teknikutvecklingen har lett till större och modernare vindkraftverk på marknaden.


Licenseringen i anslutning till projektet har fortgått genom granskning av en placering av vindkraftverk med en total höjd på maximalt 300 meter på området. Om högre vindkraftverk ska utnyttjas uppgår antalet kraftverk som kan placeras i området till högst 24 st.


NMT-centralen i Södra Österbotten har i september 2018 beslutat att det till följd av ändringarna i projektplanen ska genomföras ett nytt MKB-förfarande.


Projektledare

Niklas Hokka

+358 50 597 7125 niklas.hokka@ox2.com

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Kristinestad
Antal vindkraftverk: 24
Totalhöjd: 300 m
Förväntad årsproduktion: 600-750 GWh