Halsua

Halsuan tuulivoima Oy och OX2 har avtalat om samarbete gällande den fortsatta utvecklingen av vindkraftsprojektet i Halsua.


Vindkraftsprojektet i Halsua består av två projektområden, det vill säga områdena Kannisto och Honkakangas. Projektområdena ligger cirka 10-15 kilometer öster om Halsua centrum.


Projektplanen har uppdaterats för att beakta tillgängliga vindkraftverk vid den tidpunkt då projektet genomförs. Projektets delgeneralplan och MKB-förfarandet pågår som bäst och målet är att projektets licensieringsprocesser ska vara klara under 2020.


Projektledare

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Halsua

Halsuan tuulivoima Oy och OX2 har avtalat om samarbete gällande den fortsatta utvecklingen av vindkraftsprojektet i Halsua.


Vindkraftsprojektet i Halsua består av två projektområden, det vill säga områdena Kannisto och Honkakangas. Projektområdena ligger cirka 10-15 kilometer öster om Halsua centrum.


Projektplanen har uppdaterats för att beakta tillgängliga vindkraftverk vid den tidpunkt då projektet genomförs. Projektets delgeneralplan och MKB-förfarandet pågår som bäst och målet är att projektets licensieringsprocesser ska vara klara under 2020.


Projektledare

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Halsua
Antal vindkraftverk: 64
Totalhöjd: 300 m
Förväntad årsproduktion: 1000 GWh