Jouttikallio

Jouttikallio vindpark ligger i Lappo stad i Södra Österbotten. Vindparken ligger i Kiviluomankangas, sydost om Lappo centrum och Jouttikallio industriområde. Avståndet från Lappo centrum är 4,5 km och från Seinäjoki 19 km. Marken ägs av Lappo stad och privata markägare.


Den totala effekten av vindparken är ca 21 MW. Vindkraftverkens navhöjd är 147 meter, diametern på rotorerna 126 meter, vilket ger en totalhöjd för turbinerna på 210 meter. Vindparken är ansluten till elnätet vid Lappo elstation. Elöverföringen från vindkraftverken till elstationen har genomförts med en markkabel. Anläggningen beräknas producera 63 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 12 600 hushåll (5 000 kWh/år).


Vindparken ägs av Allianz – deras första vindkraftsinvestering på den finska marknaden. OX2 ansvarade för parkens projektutveckling och byggnation samt ansvarar för driften.


I drift

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Lappo
Antal vindkraftverk: 6
Totalhöjd: 210 m
Förväntad årsproduktion: 63 GWh
Driftstart: 2016
Ägare: Allianz
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Niko Blomberg

+358 40 525 3960 niko.blomberg@ox2.com