Märkenkall

Vindkraftverksprojektet i Märkenkall är beläget i Österbotten på Korsholms kommuns och Vasa stads område. Avståndet till Vasa centrum är ca 15 km och till Smedsby i Korsholm ca 10 km.


Det har planerats att 15 vindkraftverk med en total höjd på 240 meter ska byggas.


Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet 2014–2015 och i samband med det genomfördes omfattande utredningar om projektområdets nuläge och projektets konsekvenser för miljön. Det har utarbetats en delgeneralplan för projektet och den har godkänts 2017 men det har lämnats in besvär till Vasa förvaltningsdomstol och domstolsbehandlingen av ärendet pågår fortfarande.


När delgeneralplanen har vunnit laga kraft ansöks det om bygglov för vindkraftverken och den närmare planeringen av projektet fortsätter.


Projektledare

Niklas Hokka

+358 50 597 7125 niklas.hokka@ox2.com

Märkenkall

Vindkraftverksprojektet i Märkenkall är beläget i Österbotten på Korsholms kommuns och Vasa stads område. Avståndet till Vasa centrum är ca 15 km och till Smedsby i Korsholm ca 10 km.


Det har planerats att 15 vindkraftverk med en total höjd på 240 meter ska byggas.


Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet 2014–2015 och i samband med det genomfördes omfattande utredningar om projektområdets nuläge och projektets konsekvenser för miljön. Det har utarbetats en delgeneralplan för projektet och den har godkänts 2017 men det har lämnats in besvär till Vasa förvaltningsdomstol och domstolsbehandlingen av ärendet pågår fortfarande.


När delgeneralplanen har vunnit laga kraft ansöks det om bygglov för vindkraftverken och den närmare planeringen av projektet fortsätter.


Projektledare

Niklas Hokka

+358 50 597 7125 niklas.hokka@ox2.com

Projektinformation

Karta med projektområde.

Projektöversikt
Kommun: Korsholm och Vaasa
Antal vindkraftverk: 15
Totalhöjd: 240 m
Förväntad årsproduktion: 280 GWh