Metsälamminkangas

Metsälamminkangas vindkraftsprojekt ligger i Norra Österbotten i kommunen Vaala, cirka 120 km sydost om Uleåborg. Projektet har en lagakraftvunnen delgeneralplan för byggnation av 24 vindkraftverk. Vindkraftverkens höjd är 220-230 meter.


Projektets nätanslutning genomförs genom att Fingrid bygger 32 kilometer med 110 kV kraftledning till Vuolijoki elstation. Projektets markägare är privata markägare.


Projektledare

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Metsälamminkangas

Metsälamminkangas vindkraftsprojekt ligger i Norra Österbotten i kommunen Vaala, cirka 120 km sydost om Uleåborg. Projektet har en lagakraftvunnen delgeneralplan för byggnation av 24 vindkraftverk. Vindkraftverkens höjd är 220-230 meter.


Projektets nätanslutning genomförs genom att Fingrid bygger 32 kilometer med 110 kV kraftledning till Vuolijoki elstation. Projektets markägare är privata markägare.


Projektledare

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Vaala
Antal vindkraftverk: 24
Totalhöjd: 220-230 m
Uppskattad årsproduktion: ca 400 GWh