Ponsivuori

Anläggningsarbetena är slutförda och arbetet med att montera och resa vindkraftverken har påbörjats. Turbinkomponenterna körs med specialtransporter från hamnen i Vasa. Varje vindkraftverk kräver elva specialtransporter. Den längsta komponenten är 75 meter och den tyngsta väger cirka 90 ton.


Turbinresningen går till så att de två första tornsegmenten först lyfts på plats med hjälp av en mindre kran. Sedan följer huvudkranen som lyfter de återstående komponenterna inklusive maskinhus och turbinblad på plats.


Ponsivuori

Anläggningsarbetena är slutförda och arbetet med att montera och resa vindkraftverken har påbörjats. Turbinkomponenterna körs med specialtransporter från hamnen i Vasa. Varje vindkraftverk kräver elva specialtransporter. Den längsta komponenten är 75 meter och den tyngsta väger cirka 90 ton.


Turbinresningen går till så att de två första tornsegmenten först lyfts på plats med hjälp av en mindre kran. Sedan följer huvudkranen som lyfter de återstående komponenterna inklusive maskinhus och turbinblad på plats.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Kurikka
Antal vindkraftverk: 7
Totalhöjd: 210 m
Förväntad årsproduktion: 100 GWh
Driftstart: 2020

Byggprojektledare

Eero Länsimäki

+358 50 5225432 eero.lansimaki@ox2.com

Vad sker härnäst?

Installationen av vindkraftverken sker under slutet av sommaren och vindparken kommer att tas i drift hösten 2019.