Posio

Vindkraftsanläggningen i Posio ligger cirka 18 km nordväst om Kuusamo i Norra Österbotten. Parken består av 7 stycken Vestas V126 turbiner med en navhöjd på 137 meter och parken har avisningssystem. Ansvaret för förvaltningen av parken togs över av OX2 i september 2018.


Posio

Vindkraftsanläggningen i Posio ligger cirka 18 km nordväst om Kuusamo i Norra Österbotten. Parken består av 7 stycken Vestas V126 turbiner med en navhöjd på 137 meter och parken har avisningssystem. Ansvaret för förvaltningen av parken togs över av OX2 i september 2018.


Projektinformation

Karta med turbinplaceringar.

Kommun: Posio
Antal vindkraftverk: 7
Totalhöjd: 200 m
Förväntad årsproduktion: 80 GWh
Driftstart: 2016
Ägare: Prime Capital
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Niko Blomberg

+358 40 525 3960 niko.blomberg@ox2.com