Rajamäenkylä

Området Rajamäenkylä ligger på ett omfattande obebott område i kommunerna Karijoki och Isojoki med vidsträckta kärrområden och skogsbruksområden. Utgående från utredningar är området i Rajamäenkylä lämpligt för en vindkraftpark på grund av miljön och av att det blåser kraftigt.


Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet och utarbetningen av en delgeneralplan inleddes 2014-2015. I MKB-förfarandet undersöktes möjligheten att bygga 78-100 vindkraftverk med en total höjd på 230 meter på området.


Till följd av teknikutvecklingen med större och modernare vindkraftverk har projektplanen uppdaterats 2018. Den uppdaterade projektplanen omfattar högst 57 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 300 meter. Projektet planeras anslutas till elnätet med en 400 kV luftledning som granskas som en del av MKB-förfarandet.


Projektets nya MKB-förfarande och arbetet med delgeneralplanen inleddes i januari 2019 och kompletterande utredningar görs under sommaren 2019. Målet är att projektets delgeneralplan ska kunna behandlas av kommunerna för godkännande våra 2020.


I MKB-förfarandet beskrivs projektet och miljökonsekvenserna utvärderas. MKB-förfarandets material finns för påseende på NTM-centralens webbplats: https://www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA


Projektledare

Juha Parviainen

+35840 7762755 juha.parviainen@ox2.com

Rajamäenkylä

Området Rajamäenkylä ligger på ett omfattande obebott område i kommunerna Karijoki och Isojoki med vidsträckta kärrområden och skogsbruksområden. Utgående från utredningar är området i Rajamäenkylä lämpligt för en vindkraftpark på grund av miljön och av att det blåser kraftigt.


Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet och utarbetningen av en delgeneralplan inleddes 2014-2015. I MKB-förfarandet undersöktes möjligheten att bygga 78-100 vindkraftverk med en total höjd på 230 meter på området.


Till följd av teknikutvecklingen med större och modernare vindkraftverk har projektplanen uppdaterats 2018. Den uppdaterade projektplanen omfattar högst 57 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 300 meter. Projektet planeras anslutas till elnätet med en 400 kV luftledning som granskas som en del av MKB-förfarandet.


Projektets nya MKB-förfarande och arbetet med delgeneralplanen inleddes i januari 2019 och kompletterande utredningar görs under sommaren 2019. Målet är att projektets delgeneralplan ska kunna behandlas av kommunerna för godkännande våra 2020.


I MKB-förfarandet beskrivs projektet och miljökonsekvenserna utvärderas. MKB-förfarandets material finns för påseende på NTM-centralens webbplats: https://www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA


Projektledare

Juha Parviainen

+35840 7762755 juha.parviainen@ox2.com

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Karijoki och Isojoki
Antal vindkraftverk: 57
Totalhöjd: 300 m
Förväntad årsproduktion: 1600-1800 GWh