Ribäcken

Ribäckens vindpark är belägen i Malax kommun i landskapet Österbotten.


Vindparken omfattar fem vindkraftverk vars totala höjd är högst 200 meter. Vindparken färdigställdes och överlämnades till IKEA i september 2020.


I drift

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Malax
Antal vindkraftverk: 5 Nordex N149/4.0-4.5
Totalhöjd: 200 m
Förväntad årsproduktion: 80 GWh
Driftstart: 2020

Förvaltningsansvarig

Matti Palosaari

+358 44 292 8982 matti.palosaari@ox2.com