Storbacken

Storbackens vindkraftverksprojekt ligger i Vörå kommun ca 5 km sydost om Oravais. Platsen för vindparken är främst skogsbruksområde.


Projektet omfattar sju vindkraftverk med en installerad effekt om sammanlagd 30 MW. Anläggningen beräknas producera 100 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 20 000 hushåll (5 000 kWh/år).


Storbacken

Storbackens vindkraftverksprojekt ligger i Vörå kommun ca 5 km sydost om Oravais. Platsen för vindparken är främst skogsbruksområde.


Projektet omfattar sju vindkraftverk med en installerad effekt om sammanlagd 30 MW. Anläggningen beräknas producera 100 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 20 000 hushåll (5 000 kWh/år).


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Vörå
Antal vindkraftverk: 7
Totalhöjd: 220 m
Förväntad årsproduktion: 100 GWh

Markanvändning och avtalsärenden

Svante Nilsson

+358 40 594 3098 svante.nilsson@ox2.com

Byggprojektledare

Jommi Tervo

+35 850 520 6250 jommi.tervo@ox2.com

Vad sker härnäst?

Projektets investeringsbeslut togs i augusti 2019 och byggnationen påbörjas med markarbeten hösten 2019. Montering av vindkraftverk är planerat i början av 2021 och driften i slutet av samma år.

OX2 kommer att ansvara för parkens byggnation och drift.