TM Voima samarbetsprojekt

OX2 samarbetar med TM Voima för att utveckla sex olika vindkraftsprojekt i Norra Österbotten:


— Projekt Puutikankangas i Sievi (7 vindkraftverk, totalhöjd 240 m)
— Projekt Tuomiperä i Ylivieska (8 vindkraftverk, totalhöjd 240 m)
— Projekt Kukonaho i Nivala (8 vindkraftverk, totalhöjd 240 m)
— Projekt Pajukoski II i Ylivieska (18 vindkraftverk, totalhöjd 280 m)
— Projekt Rahkola i Haapavesi (4 vindkraftverk, totalhöjd 230 m)
— Projekt Hirvineva i Ylivieska, (4 vindkraftverk, totalhöjd 230 m)


TM Voima ansvarar för projektens tillstånd, arrendeavtal och samarbetet med de lokala intressenterna. OX2 ansvarar för den tekniska planeringen, byggnation, elköpsavtalen samt finansieringen.


Läs mer om projektet på TM Voimas webbplats
https://tmvoima.fi/fin/tuulivoimahankkeet/


Projektledare

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

TM Voima samarbetsprojekt

OX2 samarbetar med TM Voima för att utveckla sex olika vindkraftsprojekt i Norra Österbotten:


— Projekt Puutikankangas i Sievi (7 vindkraftverk, totalhöjd 240 m)
— Projekt Tuomiperä i Ylivieska (8 vindkraftverk, totalhöjd 240 m)
— Projekt Kukonaho i Nivala (8 vindkraftverk, totalhöjd 240 m)
— Projekt Pajukoski II i Ylivieska (18 vindkraftverk, totalhöjd 280 m)
— Projekt Rahkola i Haapavesi (4 vindkraftverk, totalhöjd 230 m)
— Projekt Hirvineva i Ylivieska, (4 vindkraftverk, totalhöjd 230 m)


TM Voima ansvarar för projektens tillstånd, arrendeavtal och samarbetet med de lokala intressenterna. OX2 ansvarar för den tekniska planeringen, byggnation, elköpsavtalen samt finansieringen.


Läs mer om projektet på TM Voimas webbplats
https://tmvoima.fi/fin/tuulivoimahankkeet/


Projektledare

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Haapavesi, Nivala, Sievi, Ylivieska
Antal vindkraftverk: 49
Totalhöjd: 230-280 m
Förväntad årsproduktion: 1000 GWh