Yxpila

Yxpila (Ykspihlaja) vindpark med fyra vindkraftverk ligger i omedelbar närhet till Karleby hamn. Projektet har anlagts på mark som ägs av Karleby stad och Boliden. Elanslutningen till elstationen som ägs av Kokkolan Energiaverkot har genomförts med jordkablar. Vindförhållandena i området hör till de gynnsammaste i Finland och vindparkens årsproduktion uppskattas uppgå till 55 GWh. När vindparken hade färdigställts överläts den 2018 till Aquila Capital. OX2 lät uppföra vindparken och har också ansvarat för tillstånden. Nu sköter OX2 vindparkens dagliga övervakning och drift.


Yxpila

Yxpila (Ykspihlaja) vindpark med fyra vindkraftverk ligger i omedelbar närhet till Karleby hamn. Projektet har anlagts på mark som ägs av Karleby stad och Boliden. Elanslutningen till elstationen som ägs av Kokkolan Energiaverkot har genomförts med jordkablar. Vindförhållandena i området hör till de gynnsammaste i Finland och vindparkens årsproduktion uppskattas uppgå till 55 GWh. När vindparken hade färdigställts överläts den 2018 till Aquila Capital. OX2 lät uppföra vindparken och har också ansvarat för tillstånden. Nu sköter OX2 vindparkens dagliga övervakning och drift.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Kokkola/Karleby
Antal vindkraftverk: 4
Totalhöjd: 200 m
Förväntad årsproduktion: 55 GWh
Driftstart: 2018
Ägare: Aquila Capital
Turbinleverantör: Nordex

Förvaltningsansvarig

Niko Blomberg

+358 40 525 3960 niko.blomberg@ox2.com