Anna-Karin Andersen och Sandra Nilsson, OX2, samt andelsägare Josefina Tiengtrong vid registreringen.

Föreningsstämma i Stockholm 23 maj

Den 23 maj hölls årets föreningsstämma i Solivind El Ekonomisk Förening på Grillska Huset i Stockholm. Ett femtiotal personer närvarade vid stämman.

Nya styrelseledamoten Amanda Wennberg från CSS Healthcare presenterar sig för stämman.

VD Stina Yones redogjorde för året som gått. 2016 var ett år som kännetecknades av låga priser på såväl el som elcertifikat. Föreningen har med bakgrund i det under året tagit ett antal beslut för att säkra den framtida ekonomin, däribland höjningen av andelselpriset till 28 öre/kWh.

Johan Ihrfelt, koncern-vd och grundare av OX2 Group, höll en presentation om energimarknaden ur ett globalt perspektiv och berättade bland annat att förnybar energi i delar av världen nu på allvar kan konkurrera med fossila energikänllor.

Mattias Goldmann från Fores höll en bejublad föreläsning.

Efter föreningsstämman hölls en föreläsning av Mattias Goldmann från Fores, samt en spännande presentation av Grillska huset. Något som var mycket uppskattat. Kvällen avslutades med en mycket god middag, där ordförande Anders Malmström passade på att tacka Meg Tivéus för tio års värdefullt arbete i styrelsen. Tack, Meg, säger vi alla!

Här hittar du protokollet från stämman

Låg vindstyrka under maj resulterade i en lägre produktion jämfört med normalåret sett till hela föreningens vindkraftsportfölj.

0 kommentarer Läs hela artikeln

OX2 Vindel rustar för framtiden och byter namn till Utellus. I månadsskiftet juni/juli lanseras nya varumärket, ny hemsida och ny e-postadress.

0 kommentarer Läs hela artikeln
Dela
× -