Förnybart, skatt och utredning – gör din röst hörd!

2016-09-29

OX2 Fallåsberget vindpark. Foto: Albin Bogren

Fallåsbergets vindpark. Foto: Albin Bogren

Skatteutredningen: Du kan göra skillnad!

Regeringen har äntligen tillsatt en utredning om hur hushåll som äger andelar i vind- eller solkraft ska kunna ges skattelättnader och bidra till energiomställningen. Var med och påverka att de tar ett beslut i rätt riktning.

Idag får de som sätter upp solceller på taket eller ett litet vindkraftverk på gården en skattereduktion för den el som matas in på elnätet. Det innebär i praktiken att deras egenproducerade el är helt befriad från energiskatt. Vi som äger vindandelar och använder elen för egen förbrukning får inte motsvarande skattelättnad. Energiskatten ligger idag på 29,2 öre/kWh ex. moms och kommer troligen höjas ytterligare under 2017.
Under många år har OX2 påpekat att detta är orättvist och missgynnar lägenhetshushåll och andra som inte kan sätta upp egna solceller på taket eller ett vindkraftverk på tomten,

men som istället äger andelar i sol eller vind. Och nu har vårt arbete givit resultat – en utredning är tillsatt för att se om det är möjligt att även andelsägare ska kunna få en skattelättnad. Här är två exempel på våra senaste debattartiklar i ämnet:

Ny Teknik: Massiva skattelättnader till eljättarna är kontraproduktivt

Aktuell hållbarhet: Ge alla hushall möjlighet att producera egen förnybar el

Gör din röst hörd!

Ett enkelt sätt att påverka utredningen i rätt riktning är att mejla ansvariga politiker i regeringen. Helst ett personligt brev men vi har även underlättat för dig genom ett utkast på mejl (se nedan) som du kan använda eller inspireras av.

Stort tack för din hjälp, tillsammans kan vi göra skillnad!


Ämne: Skattelättnad för alla

Hej!

Jag är andelsägare i vindkraft och producerar egen förnybar el till mitt hushåll. Det är djupt orättvist att det idag bara är de som har egna solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården som får en skattelättnad. Det måste även gälla oss andelsägare. Annars utesluts alla som bor i lägenhet eller som inte har ett bra läge för sol eller vind vid den egna bostaden.

Dessutom är det miljömässigt och samhällsekonomiskt smart om vi kan dela på våra resurser och gå samman kring gemensamt ägda vindkraftverk och solcellsanläggningar istället för att var och en måste äga eget.

Jag vet att det pågår en utredning inom Finansdepartementet om att ge andelsägare samma möjligheter till skattereduktion som de som producerar förnybar el direkt i anslutning till bostaden. Jag hoppas att ni gör allt som är möjligt för att säkra att utredningen hittar en bra lösning på denna viktiga rättvisefråga.

Ni säger att det är viktigt att hushållen är med i omställningen till ett förnybart elsystem. Det borde därför vara självklart att försöka få med så många som möjligt och ta tillvara på den kraft som finns.

Vänliga hälsningar,

 


Bra personer att mejla:

Åsa Westlund, Energipolitisk talesperson (S)
asa.westlund@riksdagen.se

Ingemar Nilsson, Energipolitisk talesperson (S)
ingemar.nilsson@riksdagen.se

Leif Jakobsson, Statssekreterare hos Finansministern (S)
leif.jakobsson@regeringskansliet.se

Ibrahim Baylan, Energiminister (S)
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Sara Karlsson, Riksdagsledamot Skatteutskottet (S)
sara.karlsson@riksdagen.se

Lise Nordin, Energipolitisk talesperson (MP)
lise.nordin@riksdagen.se

Per Ängquist, Statssekreterare hos Miljöministern (MP)
per.angquist@regeringskansliet.se

Rasmus Ling, Riksdagsledamot i Skatteutskottet (MP)
rasmus.ling@riksdagen.se


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Låg vindstyrka under maj resulterade i en lägre produktion jämfört med normalåret sett till hela föreningens vindkraftsportfölj.

0 kommentarer Läs hela artikeln

Den 23 maj hölls årets föreningsstämma i Solivind El Ekonomisk Förening på Grillska Huset i Stockholm. Ett femtiotal personer närvarade vid stämman.

0 kommentarer Läs hela artikeln

OX2 Vindel rustar för framtiden och byter namn till Utellus. I månadsskiftet juni/juli lanseras nya varumärket, ny hemsida och ny e-postadress.

0 kommentarer Läs hela artikeln
Dela
× -