Logotype

éolien terrestre

Glötesvålen

Härjedalen, Suède

Stade
En exploitation
Emplacement
Härjedalen
Date de demarrage
2014
Production
220 GWh

À propos du projet

Glötesvålens vindpark ligger i sydvästra Härjedalen, Jämtlands län, ca fyra mil nordväst om Sveg. Glötesvålen är ett lågfjäll med en högsta punkt om 1 010 m ö h. Närmaste tätare bebyggelse finns i byn Glöte ca 5 km sydväst om anläggningen.

Anläggningen består av 30 vindkraftverk med en totalhöjd om 125 m och beräknas producera 220 GWh (220 miljoner kWh) per år. Om motsvarande energimängd producerats med kolkraft hade koldioxidutsläppen kunnat bli upp till 176 000 ton.

Den 1 december 2014 överlämnades den färdiga anläggningen till IKEA.

Pour des informations complémentaires rendez-vous sur le site Suédois Suédois

Faits marquants

Faits marquants du projet

Technologie
éolien terrestre
Stade
En exploitation
Emplacement
Härjedalen
éoliennes
30
hauteur
125 m
Date de demarrage
2014
Production
220 GWh
Propriétaire
Ingka Investments B.V
Fournisseur
Vestas

Bygdepeng håller närsamhället levande

Glöte Byalag tar emot bygdepeng från Glötesvålens vindpark. Vi har ställt några frågor till ordförande Robert Svensson och sekreterare Anneli Stenberg som brinner för att hålla bygden levande.

Läs intervjun med Robert Svensson och Anneli Stenberg i Glöte Byalag

Pour en savoir plus

Contacts projet Glötesvålen

Gestionnaire d'actifs commerciaux
Maria Barkander

+46 761 46 76 45
maria.barkander@​ox2.com