projekt

Aapua

Driftstart: 2004
Projektet är sålt och driftförvaltning överlämnad till ett flertal parter inklusive privata ägare och bland annat SVEF.

Partager
× -