projekt

Kröpuln

OX2 planerar för ett vindkraftsprojekt med nio vindkraftverk i Kröpuln som ligger i Nykarleby kommun. De närmaste bostäderna finns på cirka 1 km avstånd från närmaste vindkraftverk.

Projektområdet omfattar ett ca 797 ha stort område och är beläget sydväst om Nykarleby stads stadscentrum på ett avstånd av ca 20 km. Området är beläget norr om Kantlaxvägen och väster om Monäsvägen i byarna Kantlax och Hirvlax samt Monäs. Avståndet till projektområdet från riksväg 8 är ca 10 km.

De närmaste bostäderna finns framför allt längs Kantlaxvägen och Monäsvägen. I övrigt är området av glesbygdskaraktär som utgörs i huvudsak av skogsmarker med tillhörande skogsfastigheter. Skogarna är i största utsträckning i ekonomibruk. Här förekommer även åkermark.

OX2 planerar för byggnation av nio vindkraftverk på projektområdet. Det handlar om vindkraftverk med en totalhöjd på cirka 200 m (från marknivå till rotorns högsta punkt). Slutgiltigt val avseende vindkraftsverkens modell och storlek kommer att fattas i samband med investeringsbeslutet. Effekten på ett vindkraftverk uppgår till storleksklassen cirka 3 MW.

OX2 har begärt av Nykarleby stad att avge en generalplan för projektområdet. Delgeneralplanen är godkänd och bygglov beviljat. Besluten har överklagats.

Vindförhållanden har undersökts under ett år genom mastmätningar, vilka avslutas samtidigt som planförslag och bygglov vinner laga kraft.

Målet för projektet är att bygga en tekniskt, ekonomiskt och med tanke på miljön genomförbar landbaserad vindpark.

Vindkraftverken i animation från Hummelholmen i sydväst riktning

Vindkraftverk:
9 st
Totalhöjd:
max 200 m
Förväntad produktion:
70-100 GWh/år

Map

Click on the map to view a larger version
Partager
× -